Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ Θέμα: «Εκδήλωση πρόθεσης για επίσχεση εργασίας από συμβεβλημένους ιατρούς»

Με πρόσφατη εξώδικη δήλωση του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ» γνωστοποιήθηκε στον Οργανισμό η πρόθεση του εν λόγω Σωματείου να προβεί σε επίσχεση εργασίας  επ’ονόματι των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών – μελών του.
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την ανωτέρω γνωστοποίηση διευκρινίζει τα εξής :
  • Κατ’αρχήν,  δεν υφίσταται συλλογική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των συμβεβλημένων ιατρών αλλά έχουν υπογραφεί αποκλειστικά ατομικές συμβάσεις. 
  • Περαιτέρω, το εν λόγω σωματείο-μόρφωμα ουδόλως νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το σύνολο των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, ενώ τελεί υπό διερεύνηση εάν ακόμα και τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό.
  • Εν όψει των ανωτέρω, η απόφαση του προαναφερθέντος  σωματείου περί επίσχεσης εργασίας των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, ουδόλως δεσμεύει τους ιατρούς αυτούς.
  • Αντίθετα ενδεχόμενη  άρνηση εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων  κατά παράβαση των υφιστάμενων ατομικών συμβάσεων των ιατρών, συνεπάγεται την άμεση καταγγελία των συμβάσεων αυτών και την διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους του Οργανισμού.
  • Επομένως, σκόπιμο είναι να αγνοηθούν οι  παροτρύνσεις του εν λόγω σωματείου περί επίσχεσης εργασίας καθώς αυτές δεν παράγουν καμία έννομη συνέπεια έναντι του Οργανισμού, ούτε και παρέχουν κάλυψη σε συμβεβλημένους ιατρούς που ενδεχομένως ακολουθήσουν αυτές.
  • Τέλος, εν όψει των ανωτέρω,  επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συμβεβλημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ αποδεχτεί οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας από ασφαλισμένο του Οργανισμού, παραβιάζει τους όρους συνεργασίας του με τον ΕΟΠΥΥ και αυτό θα έχει ως επακόλουθο την άμεση διακοπή  της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου