Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Μαθήματα βασικής υποστήριξης και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης για παιδιάτρους

Σάββατο 9/12 2017 στην αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης στο Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν δύο ομιλίες με θέμα "Επείγουσες καταστάσεις στη Νεογνολογία και στην Παιδιατρική”, καθώς και πρακτική εφαρμογή των μεθόδων βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε Νεογνά και Παιδιά. Προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση των διαφορετικών σταθμών με τα αντίστοιχα προπλάσματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση pediatroi.thessalonikis@gmail.com. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για τα μέλη της Ένωσης ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Θεσσαλονίκης (θα υπάρχει δυνατότητα επί τόπου ανανέωσης της συνδρομής σας).

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Αίτηση για παραλαβή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – USB Token) μέχρι 12/12/2017

Ενόψει των ενεργειών-δράσεων που γίνονται στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του περιβάλλοντος για την  κατάργηση των εντύπων των συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε ήδη κάνει αίτηση για παραλαβή της ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – USB Token), θα πρέπει να κάνετε αίτηση μέχρι τις 12/12/2017, ώστε να το παραλάβετε δωρεάν στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Το usb token με τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά διασφαλίζει υψηλή ασφάλεια σύνδεσης στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ευκολία σύνδεσης (απαιτείται να εισάγετε μόνο το pin σας αντί για όνομα χρήστη, κωδικό και κείμενο εικόνας)  και σας δίνει τη δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή των ιατρών-φαρμακοποιών στις ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται, αποτελεί προϋπόθεση για την αποϋλοποίησή τους (δηλαδή για την κατάργηση των αντίστοιχων εντύπων), όταν θα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό. Ο κύριος στόχος της αποϋλοποίησης της συνταγής είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας και βέβαια των ίδιων των πολιτών/ασθενών, καθώς και η οικονομία που θα προκύψει αφενός μεν από την κατάργηση των εντύπων, αφετέρου δε από τη διαχείρισή τους στη συνέχεια.

Για να κάνετε αίτηση για ΑΔΔΥ, πατήστε [εδώ].