Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
30/ 11/ 2013


Το  Σάββατο  30/11/2013  πραγματοποιήθηκε  στον  συνεδριακό  χώρο  του  Μεγάρου  Μουσικής  Θεσσαλονίκης  η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  Σωματείου  Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Ν.  Θεσσαλονίκης  με  τα  εξής  θέματα:
1.  Επικείμενες αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Ο ρόλος του Ελευθεροεπαγγελματία Παιδιάτρου
2.  Αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής στο Σωματείο- Αναμόρφωση της ιστοσελίδας
Μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας  ξεκίνησε  η  διαλογική  συζήτηση.  Το  πρώτο  θέμα  εισηγήθηκε  η  κα  Καλούδη,  η  οποία  ενημέρωσε  το  σώμα  για  τις  επικείμενες  αλλαγές  στην  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  και  για  το  ρόλο  του  Ελευθεροεπαγγελματία  Παιδιάτρου  την  επομένη  της  κατάργησης  του  ΕΟΠΥΥ  ως  φορέα  παροχής  υπηρεσιών  υγείας.  Μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  αποστολή  υπομνήματος  προς  τον  Υπουργό  Υγείας,  σε  συνεννόηση  με  τα  υπόλοιπα  σωματεία  και  υπό  την  ευθύνη  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας,  στο  οποίο  θα  τονίζεται  για  άλλη  μία  φορά  η  ουσιαστική  συμβολή  του  Ελευθεροεπαγγελματία  Παιδιάτρου  στην  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  των  Ελληνόπουλων,  στην  αδιάλειπτη  και  ολοκληρωμένη  παρακολούθηση  των  παιδιών  από  την  γέννηση  ως  την  εφηβεία  και  στην  προάσπιση  και  προαγωγή  της  Δημόσιας  Υγείας  στο  σύνολό  της. Στο  υπόμνημα  επιπλέον  θα  απαιτούμε  την  συμμετοχή  μας  ως  Ομοσπονδία  στις   μελλοντικές  διεργασίες  για  την  όποια  μεταρρύθμιση  στην  Υγεία.
Το  δεύτερο  θέμα  εισηγήθηκε  η  κα  Ιασωνίδου,  η  οποία  ενημέρωσε  το  σώμα  για  την  επικείμενη  αναμόρφωση  του  blog  σε  ιστοσελίδα,  στην  οποία  θα  υπάρχει  ξεχωριστή  παραπομπή  με  τα  πλήρη  στοιχεία  (διεύθυνση,  τηλέφωνα)  όλων  των  μελών  του  Σωματείου  ανά  νομό  και  περιοχή.  Ο  κος  Καρανταγλής  τόνισε  ότι  το  blog  είναι  μέσα  στα  συχνότερα  αποτελέσματα  στις  μηχανές  αναζήτησης  και  είναι  επιβεβλημένο  να  αξιοποιηθεί  ως  εργαλείο  προβολής  τόσο  των  συλλογικών  μας  δράσεων,  όσο  και  των  ίδιων  των  μελών  μας.  Τέλος,  η  κα  Ιασωνίδου  έθεσε  το  θέμα  της  αναπροσαρμογής  της  ετήσιας  συνδρομής  εν  καιρώ  κρίσης,  προτείνοντας  την  μείωσή  της  στα  20  ευρώ  και  το  δικαίωμα  πρώτης  εγγραφής  στο  Σωματείο  στα  20  ευρώ  επίσης.  Τούτο  σημαίνει  ότι  οι  συνάδελφοι  οι  οποίοι  είναι  ήδη  μέλη  θα  ανανεώσουν  τη  συνδρομή  τους  για  το  2014  καταβάλλοντας  το  ποσό  των  20  ευρώ,  ενώ  καινούρια  μέλη  θα  καταβάλλουν  επιπλέον  και  δικαίωμα  εγγραφής  αξίας  20  ευρώ.  Μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  το  σώμα  αποφάσισε  ομόφωνα  υπέρ  και  των  δύο  προτάσεων.   
Πριν  την  λήξη  των  εργασιών  της  συνέλευσης,  η  κα  Φαρίνη  έθεσε  προς  συζήτηση  ως  θέματα  προ  ημερησίας  διατάξεως  τα  θέματα  της  προηγηθείσας  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  του  Σεπτεμβρίου,  ζητώντας  από  το  σώμα  να  τοποθετηθεί  επ’  αυτών  και  να  λάβει  αποφάσεις.  Το  σώμα  αποφάσισε  ομόφωνα  υπέρ  της  πρότασης.  Τα  θέματα  αυτά  ήταν:
Α.  Το  ζήτημα  που  ανέκυψε  στο  Νομό  Καστοριάς  με  την  επιβολή  υποχρέωσης  στους  ελευθεροεπαγγελματίες  Παιδιάτρους  του  νομού  να  καλύπτουν  τις  εφημερίες  της  Παιδιατρικής  Κλινικής  του  ΓΝ  Καστοριάς.  Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αποφασίστηκε  ομόφωνα  σε  ανάλογη  περίπτωση,  αν  τυχόν  προκύψει  σε  όμορο  νομό,  να  κινητοποιείται  το  ΔΣ  του  Σωματείου  και  να  εξουσιοδοτεί  τους  νομικούς  μας  συμβούλους  να  παράσχουν  κάθε  δυνατή  υποστήριξη  προς  τους  συναδέλφους  που  τυχόν  θα  κληθούν  να  παράσχουν  τις  υπηρεσίες  τους  σε  δομές  του  ΕΣΥ.
Β.  Η  αντίδραση  του  Σωματείου  έναντι  των  διαφόρων  “συμβούλων”  (θηλασμού,  μητρότητας  κ.α.),  ιατρών  και  μη.  Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  το  σώμα  αποφάσισε  ομόφωνα  να  εξουσιοδοτήσει  το  ΔΣ  να  στραφεί  νομικά  εναντίον  των  μη  υγειονομικών  που  χρησιμοποιούν  επαγγελματικά  αυτούς  του  μη  ακαδημαϊκούς  τίτλους  και  μέσω  των  θεσμικών  οργάνων  του  ΙΣΘ  έναντι  των  συναδέλφων  ιατρών  που  τους  διαφημίζουν  ως  εξειδίκευση.
Γ.  Η  άσκηση  της  Παιδιατρικής  από  συναδέλφους  που  δεν  κατέχουν  τον  τίτλο  αυτής  της  ειδικότητας,  καθώς  και  η  άσκηση  ιδιωτικού  ιατρείου  από  συναδέλφους  ιατρούς  του  ΕΣΥ.  Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αποφασίστηκε  ομόφωνα  το  ΔΣ  να  λαμβάνει  επώνυμες  καταγγελίες  με  συνοδά  αποδεικτικά  στοιχεία  και  να  τις  προωθεί  στα  αρμόδια  όργανα  του  ΙΣΘ.
Στο  τέλος  της  συνέλευσης,  η  Πρόεδρος  του  Σωματείου  κα  Ιασωνίδου  έλαβε  τον  λόγο  και  προανήγγειλε  εκλογοαπολογιστική  συνέλευση  στα  τέλη  Ιανουαρίου  του  2014,  προκηρύσσοντας  παράλληλα  τις  εκλογές  για  την  ανάδειξη  νέου  ΔΣ  του  Σωματείου.
Για  το  ΔΣ  του  Σωματείου


Η  Πρόεδρος                  Η  Γραμματέας
Ιασωνίδου  Ελένη               Καλούδη  Ελισσάβετ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΔΙΑΛΟΓΟ