Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 23/10/2013

Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 5469/Γ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΣΘ 15/10/2013
 
 
Το ΔΣ του ΙΣΘ στη συνεδρίαση της 15/10/2013 αποφάσισε ότι: όλοι οι ιατροί οι οποίοι ζητούν την εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους στον ΙΣΘ ή την πληρωμή καθυστερημένων οφειλών λόγω απουσίας στο εξωτερικό προερχόμενοι από ιατρικούς συλλόγους του εξωτερικού  να προσκομίζουν βεβαίωση από τον ιατρικό σύλλογο στον οποίο ήσαν εγγεγραμμένοι, στην οποία θα περιλαμβάνεται και βεβαίωση ότι δεν έχουν διωχθεί ούτε διώκονται ούτε  τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
     
 
 Ο ΠρόεδροςΟ Γεν. Γραμματέας
 Τσάμης Δημήτρης Νίτσας Νικόλαος

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

«ΑΛΚΥΟΝΗ»: Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού.
Το  Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού  που άρχισε  τον Απρίλιο του 2013 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού (υπεύθυνη έργου : κ. Ι Αντωνιάδου – Κουμάτου ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το   Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»(MIS 346857).
Το πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ» έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας. Η ανάγκη αποτυπώθηκε μέσα από την «Εθνική μελέτη καταγραφής των ποσοστών και των προσδιοριστικών παραγόντων του μητρικού θηλασμού», που κατέδειξε ιδιαίτερα  χαμηλά ποσοστά αποκλειστικού ΜΘ . Έτσι παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόθεσης για θηλασμό τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, που φτάνει στο 89%, τα ποσοστά αποκλειστικού ΜΘ πέφτουν στο 21% τον πρώτο, 11% τον τρίτο και 0,9 % τον 6ο μήνα.
 Υπενθυμίζεται ότι το μητρικό γάλα είναι μια φυσική και αυτονόητη επιλογή σε ότι αφορά τη διατροφή του νεογέννητου. Ο παγκόσμιος  οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) συνιστά ότι ο αποκλειστικός ΜΘ για τους πρώτους 6 μήνες ζωής είναι η ιδανική διατροφή για τα βρέφη.
Η «ΑΛΚΥΟΝΗ» φιλοδοξεί να αλλάξει τη στάση όλης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μητρικό θηλασμό  μέσα από ποικίλες δράσεις:
C:\Users\user\Pictures\CircloCyan-256_telephone.gifΥποστήριξη & Ενημέρωση  Γονέων
                10525
 Η τηλεφωνική γραμμή  10525 λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα εώς Παρασκευή  9:00 – 17:00 για την υποστήριξη των θηλαζουσών. Η γραμμή στελεχώνεται από μαίες με εμπειρία στο αντικείμενο και υποστηρίζεται από παιδιάτρους.
Στο πνεύμα της ενημέρωσης των γονέων έχει φτιαχτεί και η ιστοσελίδα που έχει ως στόχο την πληροφόρηση των γονέων για θέματα του ΜΘ μέσα από έγκυρες πηγές και τη γνωστοποίηση των δράσεων του προγράμματος που τους αφορούν.
Μια από τις σχεδιαζόμενες δράσεις του προγράμματος είναι η οργάνωση και η λειτουργία 2 ιατρείων θηλασμού σε υγειονομικές μονάδες.
Αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στο θηλασμό
Πολλές από τις δράσεις της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» αποσκοπούν στη μεταβολή της κουλτούρας της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο θηλασμό.
Εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τις εβδομάδες εορτασμού του ΜΘ αλλά και μετά από προσκλήσεις διαφόρων φορέων θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

Ενημέρωση & εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας είναι μια πολύ κεντρική δράση του προγράμματος και αποσκοπεί στο εμπλουτίσει τις κεκτημένες  γνώσεις πάνω στο ΜΘ και να ενημερώσει σχετικά με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης συγκεκριμένων δυσκολιών. Η διοργάνωση σεμιναρίων και η παραγωγή εγχειριδίου για το ΜΘ είναι δυο τρόποι που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση.
Το όραμα της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» είναι  να συνενώσει τις προσπάθειες διαφόρων επιστημονικών φορέων με στόχο την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας.
Πρωτοβουλία Φιλικά Προς τα Βρέφη Νοσοκομεία (ΦΒΝ)
Η πρωτοβουλία ΦΒΝ είναι θεσμός που έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF. Θέτει τους κανόνες και υπαγορεύει τις διαδικασίες  που απαιτούνται ώστε να πιστοποιηθεί ένα νοσοκομείο «Φιλικό προς τα Βρέφη».
Η « ΑΛΚΥΟΝΗ» αποτελεί το συντονιστικό φορέα για την πρωτοβουλία ΦΒΝ στην Ελλάδα.
Ενημέρωση των εργοδοτικών φορέων
Το πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού ΑΛΚΥΟΝΗ θεωρεί αναγκαία την ευαισθητοποίηση των εργοδοτικών φορέων είτε απασχολούν εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες, είτε δέχονται θηλάζουσες στις επιχειρήσεις τους. Ο στόχος της δράσης αυτής θα είναι να πείσει τους φορείς αυτούς για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων φιλικών προς τις θηλάζουσες μητέρες.
Προτάσεις σχεδίων υπουργικών αποφάσεων
Η «ΑΛΚΥΟΝΗ» θα υποβάλει προτάσεις για σχέδια υπουργικών αποφάσεων πάνω σε δύο βασικά ζητήματα για την προαγωγή του ΜΘ:
1. Η εκπαίδευση στο μητρικό θηλασμό  να είναι προ απαιτούμενο για τη λήψη ιατρικών ειδικοτήτων όπως  η Παιδιατρική και η Μαιευτική-Γυναικολογία.

2. Την προάσπιση του κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.