Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ.

Οι κατασκηνώσεις της Χ.Α.Ν.Θ.  στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής ζητάνε παιδιάτρους για τις εξής κατασκηνωτικές περιόδους
1.      Α΄ περίοδος 23/6 έως 14/7  22 μέρες 1 ιατρό 
2.      Β΄ περίοδος  15/7 έως 5 /8  22 μέρες  2 ιατρούς

Υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας του ιδίου ιατρού και στις δύο κατασκηνωτικές περιόδους
 
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία
 
Αντώνης Τουρνάς
Διευθυντής Κατασκηνώσεων & Εκδρομών ΧΑΝΘ
Μέγαρο ΧΑΝΘ, Πλατεία ΧΑΝΘ
54621 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλ:2310241007  εσωτ. 888