Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:"Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ"

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 20/9/2018 και ώρα 21:00 στην αίθουσα της Ιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδας (Δημοσθένους 4, Θεσ/νίκη) με θέμα:
“ Η πρόσφατη Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Ο ρόλος του οικογενειακού Παιδιάτρου”
Ομιλητές: 
Σάββας Παρασκευόπουλος, Χειρουργός Ουρολόγος, Πρόεδρος Σ.Ε.Υ.Π.Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α.), μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Θ.
Νίκος Καρανταγλής, Παιδίατρος, μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Θ
Προεδρείο:
Ελισσάβετ Καλούδη, Παιδίατρος, Πρόεδρος Ένωσης
Όλγα Τζέτζη, Παιδίατρος, Ταμίας Ένωσης

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδήλωση Σωματείου: "Η πρόσφατη Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Ο ρόλος του οικογενειακού Παιδιάτρου"

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 20/9/2018 και ώρα 21:00 στην αίθουσα της Ιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδας (Δημοσθένους 4, Θεσ/νίκη) με θέμα:
“ Η πρόσφατη Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Ο ρόλος του οικογενειακού Παιδιάτρου”
Ομιλητές: 
Σάββας Παρασκευόπουλος, Χειρουργός Ουρολόγος, Πρόεδρος Σ.Ε.Υ.Π.Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α.), μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Θ.
Νίκος Καρανταγλής, Παιδίατρος, μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Θ
Προεδρείο:
Ελισσάβετ Καλούδη, Παιδίατρος, Πρόεδρος Ένωσης
Όλγα Τζέτζη, Παιδίατρος, Ταμίας Ένωσης