Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΙΣΑ: Συνάντηση με εκπροσώπους Πειραιώς Factoring – Ενημέρωση ιατρών για το Factoring


Στις 29/4/2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γεωργίου Πατούλη με τον Πρόεδρο της Πειραιώς Factoring κο Παπαδόπουλο και την αντιπρόεδρο κα Βαρδακάρη, ενόψει των οδηγιών που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διαδικασία αποπληρωμής των οφειλομένων του ΟΠΑΔ πριν την 1/1/2012.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε τη δύσκολη οικονομική θέση στην οποία είχαν περιέλθει οι ιατροί από την αδυναμία της πολιτείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς αυτούς και ζήτησε την εκ μέρους της Τράπεζας ευνοϊκή μεταχείριση για τις οφειλές των ιατρών, αίτημα το οποίο είχε υποβληθεί και στις προηγούμενες συναντήσεις.
Συναποφασίστηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα κάτωθι:

Έκπτωση 20% για τα ποσά έως 20.000 ευρώ τα οποία θα προκύψουν ως
οφειλόμενα από τους ιατρούς στην Τράπεζα, σύμφωνα με τα συνολικά πιστωτικά τιμολόγια που θα εκδώσουν οι ιατροί ύστερα από το κούρεμα όπως προβλέπεται με την αριθμ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 Β’ 25-2-2013) .
Έκπτωση 10% για τα ποσά άνω των 20.000 ευρώ .
Συμψηφισμός των τιμολογίων που δεν έχουν αποδοθεί στους ιατρούς από την Τράπεζα με το υπόλοιπο της οφειλής.
Οι τόκοι θα πρέπει να αποδοθούν χωρίς περαιτέρω προσαύξηση.
Το υπόλοιπο της οφειλής προς την Τράπεζα θα αποπληρωθεί σε 6 δόσεις, με ευνοϊκό επιτόκιο 3,5%

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΣΑ συνάντηση των ιατρών με σύμβαση Factoring κατά την οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ οι ως άνω προτάσεις της Πειραιώς Factoring. Στην συνάντηση επίσης παρευρέθησαν ο Ταμίας του ΙΣΑ κ. Πατσουράκος Φώτιος, εκ μέρους του ΠΟΣΙΠΥ ο κ.Γεωργακόπουλος Θεόδωρος και Λεωνίδας Αναγνώστου και εκ μέρους της ΠΕΕΒΙ ο κ. Πλακιώτης Ανάργυρος. Τέλος αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση μεγάλων οφειλών θα γίνει προσπάθεια για μεγαλύτερη επιμήκυνση μετά από νέα διαπραγμάτευση του επιτοκίου.

Ο ΙΣΑ κατάφερε μία ευνοϊκότερη μεταχείριση συγκριτικά με τις αρχικές θέσεις της Τράπεζας και θα συνεχίσει μάχεται για το συμφέρον των μελών του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΙΣΘ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ


Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο ΙΣΘ διεκδικεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο την γρήγορη εξόφληση όλων των οφειλών αλλά και του παρακρατηθέντος 10% . Συνεχίζουμε τις καθημερινές πιέσεις προς τους αρμόδιους τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ούτε το μέγεθος του προβλήματος ούτε τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του.
Αρκετά με τις παλινωδίες και την ολιγωρία . Τους καθιστούμε ατομικά υπεύθυνους και για κάθε παράνομη καθυστέρηση και θα κινηθούμε αναλόγως.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις για τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ συνοψίζουμε ότι:
 
 • Η διαδικασία αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές δαπανών ( επισκέψεις, πράξεις, εξετάσεις), που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2011 δηλ. περιλαμβάνονται και εκείνες που υποβλήθηκαν αρχές του 2012.
 • Η ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής υποβάλλεται άμεσα αναγράφοντας και το IBAN μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από τις Εφαρμογές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ.
 • Στους ιατρούς  αποδίδεται το ποσό που έχουν ζητήσει αφού αφαιρεθεί η μείωση 10% ή 15% ανάλογα με το ποσό ανά μηνιαία υποβολή. Για τους εργαστηριακούς η μείωση 10% ισχύει μέχρι τα 15000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή ενώ για τους κλινικούς μέχρι 4000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού η μείωση αυξάνεται σε 15% για όλους. Για εκείνους που υπέβαλαν δαπάνες με συγκεντρωμένους περισσότερους μήνες έχουμε ήδη ζητήσει να επιμερισθεί η δαπάνη ανά μήνα ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερο «κούρεμα».
 • Εάν μαζί με τις εντολές εκδόθηκε Α.Π.Υ.  ή τιμολόγιο τότε απαιτείται η έκδοση αθεώρητου πιστωτικού τιμολογίου όπου θα αναγράφεται το ποσό της μείωσης και θα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.
 • Εάν δεν έχει εκδοθεί Α.Π.Υ ή τιμολόγιο κατά την υποβολή των εντολών τότε εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πιστωτικό τιμολόγιο με το ποσό της μείωσης.
 • Απαιτείται φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα όταν το τελικό εισπρακτέο είναι περισσότερο από 1500 ευρώ.
 • Η έντυπη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της εξόφλησης ( επισυνάπτεται ) με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής ( από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ ) θα κατατεθεί όταν θα πάμε να καταθέσουμε και τα άλλα δικαιολογητικά ( τιμολόγια – ενημερότητες ).
 • Μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ θα ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη της διαδικασίας.
 • Με τον πρόσφατο νόμο προσδιορίζεται η μέγιστη προθεσμία αποπληρωμής για κάθε δημόσια αρχή και για νομικά πρόσωπα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και για τον ΕΟΠΥΥ σε εξήντα μέρες από την υποβολή των παραστατικών. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας ο δικαιούχος δικαιούται τόκο υπερημερίας με επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά  8%.
 • Ο ΙΣΘ αποστέλλει εξώδικο δήλωση διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ  ζητώντας την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών από όλα τα ταμεία τονίζοντας ότι σε περίπτωση αθέτησης από τον ΕΟΠΥΥ της υποχρέωσης εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας οι ιατροί διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσης.
 
Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές εναντίον του ΟΠΑΔ και εφ όσον επιθυμούν να εξοφληθούν με την παραπάνω διαδικασία χρειάζεται,
 • να τηλεφωνήσουν στον ΙΣΘ ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της προσφυγής τα οποία θα αναγράψουν στην υπεύθυνη δήλωση,
 • να εκτυπώσουν την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση την οποία θα προσκομίσουν ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά στον ΙΣΘ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Το κόστος αυτών των διαδικασιών θα καλυφθεί - μετά από συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο - από το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά..
 
Για τα άλλα ταμεία ( ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΤΑΠΟΤΕ ) ακολουθούνται ανάλογες διαδικασίες οι λεπτομέρειες των οποίων θα μας γνωστοποιηθούν εντός των επομένων ημερών.
Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές και για άλλα ταμεία θα τους επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν ( 20 ευρώ ανά ταμείο ) εφ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.
 
Χρήσιμο είναι κάθε συνάδελφος να προετοιμάσει για προσωπική του χρήση λίστες των απαιτήσεων του ανά ταμείο και ανά υποβολή με αναγραφή του ποσού και του αριθμού του αντίστοιχου παραστατικού ώστε να οργανώσει και να παρακολουθεί καλύτερα τις περαιτέρω ενέργειες  του.
  
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Τσάμης Δημήτρης  Νίτσας Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΙΑΤΡΟΙ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΞΩΔΙΚΟ
Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ 31-12-2011) - 29/4/2013

http://www.isth.gr/?page=6631

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΥΥΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΕΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ


Προς:  Ιατρικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης


                                                                                    Θεσσαλονίκη,  24/04/2013  
 
            Αξιότιμοι  κύριοι,
            Με  έκπληξη  πληροφορηθήκαμε  από  διάφορα  δημοσιεύματα  του  Τύπου  την  ύπαρξη  έκθεσης  του  Σώματος  Επιθεωρητών  Υπηρεσιών  Υγείας  Πρόνοιας  (Α.Π.  2262/10)  σχετικά  με  τοκετούς  κατ’  οίκον  που  διεξήχθησαν  το  έτος  2009  σε  διάφορους  Δήμους  της  Θεσσαλονίκης,  στους  οποίους  ενεπλάκη  συνάδελφος  Ελευθεροεπαγγελματίας  Παιδίατρος,  μέλος  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης.  Με  την παρούσα  αιτούμαστε  να  μας  δοθεί  αντίγραφο  της  έκθεσης,  η  οποία  σας  κοινοποιήθηκε  από  το  Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,  καθώς  και  να  ενημερωθούμε  εγγράφως  και  αρμοδίως  για  τις  ενέργειες  στις  οποίες  προέβη  ο  ΙΣΘ  έκτοτε.  Σας  ευχαριστούμε  εκ  των  προτέρων  για  τη  συνεργασία, 
Με  εκτίμηση,
Η  Πρόεδρος                                             Η  Γραμματέας
 
 
Ιασωνίδου  Ελένη                                        Καλούδη  Ελισσάβετ

ΕΟΠΥΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΝΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση ΙΣΘ 23/4/2013 - Σχετικά με διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΠΑΔ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κας ΣΚΟΠΟΥΛΗ στο ΕΣΔΥ 24-4-2013 για εμβόλια

http://soundcloud.com/dalugr/24-4-2013

Παρέμβαση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

http://soundcloud.com/dalugr/jeimacqqmuxu

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.) ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ


Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμών (22-27 Απριλίου) η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας  διοργάνωσε την 24/4/2013 ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων.
Η Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. ως νέος υπό ίδρυση φορέας δεν είχε προσκληθεί, αλλά τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ήταν παρόντα στην ημερίδα. Kαταρχήν έκανε γνωστή την παρουσία της στην παριστάμενη Υφυπουργό Υγείας κ. Φ.Σκοπούλη, τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνα Παπανικολάου, τις Καθηγήτριες και Καθηγητές της Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΣΔΥ,στο Σύμβουλο της Υφυπουργού Υγείας,Παθολόγο κ. Ι.Καρύδη,στα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υγείας καθώς και στους λοιπούς παρισταμένους. Στη συνέχεια μετά την πρώτη συνεδρία, που είχε τίτλο «Σύγχρονες προτεραιότητες και προκλήσεις στον τομέα της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού» πήρε την άδεια και έκανε την παρακάτω ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                   Αθήνα  23/4/2013

Το λειτούργημα και επάγγελμα του Παιδιάτρου στην χώρα αυτή, υφίσταται από πολλές δεκαετίες.
Η επιστημονική αρτιότητα, το επαγγελματικό και επιστημονικό μας ήθος και οι κοινωνικές μας ευαισθησίες υπήρξαν, πάντοτε, λαμπροί οδηγοί για τους νεότερους. Καθιερώθηκε , έτσι, στη συνείδηση των οικογενειών, αλλά και της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας, ο ρόλος μας ως «Ο Παιδίατρος - Θεσμός για την υγεία των παιδιών».

Είναι μακράν και πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης ότι, ο Ελευθεροεπαγγελματίας Παιδίατρος είναι ο κατ’ εξοχήν ειδικός επιστήμων υγείας που έχει αναλάβει την ευθύνη, αλλά και σε πραγματικό επίπεδο, τον εμβολιασμό των παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας, όσον αφορά την παρακολούθηση των παιδιών στα ιατρείαμας, είναι  οι εμβολιασμοί των παιδιών. Επομένως και το ενδιαφέρον που έχουμε για ενημέρωση γύρω από τα εμβόλια και τα εμβολιαστικά σχήματα, είναι η κυριότερη έννοια και φροντίδα μας. Θεωρούμε ότι οι Παιδίατροι στην χώρα μας είναι σε υψηλό ποσοστό ενημερωμένοι γύρω από τα εμβόλια και σε μεγάλο ποσοστό εφαρμόζουν σωστά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

Εμείς οι Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι είμαστε αυτοί που πραγματοποιούμε, σε μεγάλη κλίμακα, τους εμβολιασμούς των παιδιών στην χώρα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα 2/3 των εμβολιασμών γίνονται από εμάς και έχουμε ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με υπολογισμούς μας, μόνο το 2,6% της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης της χώρας.


Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουν επιτευχθεί υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το Μ.Ο. της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, τα οποία για το έτος 2010 αγγίζουν το 100% των παιδιών ηλικίας 12-23 μηνών για Ιλαρά και για Διφθερίτιδα, Τέτανο και Κοκίτη (ΕΚΘΕΣΗ UNICEF και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012»).

Στα ιατρεία μας δεν πραγματοποιούμε μόνο εμβολιασμούς στα παιδιά. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την οικογένεια και το παιδί. Μέσα από τη σχέση αυτή ενημερώνουμε, συμβουλεύουμε και προωθούμε τους εμβολιασμούς, προκειμένου να είναι σωστά εμβολιασμένα τα 1.849.000 παιδιά της χώρας, ηλικίας από 0-16 ετών.
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε για την ιστορία, αν και είναι γνωστό, ότι γνωρίζουμε καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο, το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του παιδιού, αλλά και της οικογένειάς του. Δεν εμβολιάζουμε κανένα παιδί, αν πριν, δεν το εξετάσουμε. Για μας, που έχουμε την συνολική εικόνα και ευθύνη της υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του είναι σθεναρά συνδεδεμένος με όλα τα προηγούμενα.

Επομένως εμείς, οι Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι, αποτελέσαμε και αποτελούμε τους «εργάτες», αλλά ταυτόχρονα και τους ειδικούς επιστήμονες στο κομμάτι των εμβολιασμών στα παιδιά.

Κατά την άποψή μας και για όλους τους προανεφερθέντες λόγους, εμείς οι Ελευθεροπεαγγελματίες Παιδίατροι έχουμε την γνώση και την εμπειρία για να εκφράζουμε άποψη και να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό της στρατηγικής του προγράμματος εμβολιασμών στην χώρα μας.
Μια εμπειρία, όμως, και άποψη, που δυστυχώς ποτέ δεν μας ζητήθηκε στο επίπεδο αυτό. Φαίνεται ότι για το Υπουργείο Υγείας αλλά και για τους λοιπούς φορείς είμαστε μόνον οι «εργάτες» που εξυπηρετούμε το σύστημα και όχι παιδίατροι,δηλαδή επιστήμονες με θέσεις και άποψη.

Κάνουμε δεκτό το επιχείρημα που μπορεί να μας προβάλετε, ότι δεν μας γνωρίζατε για να μας καλέσετε και ότι καλούσατε τους γενικότερους φορείς μας. 
Μας μάθατε τώρα.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι από δω και πέρα θα αποτελέσουμε για εσάς ένα χρήσιμο κομβικό σημείο αναφοράς, ώστε με τη συμμετοχή μας να βοηθήσουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού εμβολιαστικών προγραμμάτων.

Η υγεία του πληθυσμού των παιδιών, και ιδιαίτερα οι εμβολιασμοί τους, απαιτούν την καλή και αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου ΟΛΑ τα παιδιά στην Ελλάδα, από το μικρότερο χωριό μέχρι την μεγαλούπολη, από το άπορο μέχρι το ανασφάλιστο και το ασφαλισμένο, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης στην υγεία και τους εμβολιασμούς.

Για τον λόγο αυτό   ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Όσον αφορά τον πληθυσμό των ασφαλισμένων παιδιών. 
Η ευθύνη και η εφαρμογή των εμβολιασμών ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ως έχει, στα χέρια των Παιδιάτρων, με την ισχύουσα μέχρι τώρα  πρακτική της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης   καιτην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Την θέση αυτή, για τους λόγους που πιο πάνω αναφέραμε, θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη γιατί μόνο έτσι, θα προστατεύσουμε και θα ενισχύσουμε την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να βοηθήσουν με πολιτικές και πρακτικές που να ενισχύσουν την ενημέρωση και βοήθεια των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στα ιατρεία τους, σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τον αρτιότερο  εμβολιασμό των παιδιών και στα πλέον απομεμακρυσμένα σημεία της χώρας. Θεωρούμε ότι μια αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Υγείας αλλά και Παδείας, θα αποβεί θετική για το καλύτερο αποτέλεσμα, όσον αφορά τους εμβολιασμούς.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς άπορων και ανασφάλιστων παιδιών.

• Στηρίζουμε και, όπου μας ζητηθεί, θα είμαστε παρόντες σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να καλύψουν εμβολιαστικά την ομάδα αυτή. Πιστεύουμε, όμως, ότι η τήρηση κανόνων δεοντολογίας για να λειτουργήσει η οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, είτε αυτοδύναμα, είτε σε εθελοντική βάση, είναι απαραίτητη.
           
• Ως  Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι δεν έχουμε την παραμικρή αντίρρηση για προσφορά εθελοντικής εργασίας από μέρους μας και προτιθέμεθα να συμμετέχουμε εθελοντικά, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ για την ομάδα των παιδιών που ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ είναι άπορα και ανασφάλιστα. Και αυτό, γιατί πιστεύουμε στην τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας και  επιπλέον για να μην κατηγορηθούμε ότι λειτουργούμε εκ του πονηρού.


Επίσης, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο γινόμαστε μάρτυρες μιας απαξίωσης και παραπληροφόρησης για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς από γονείς στα ιατρεία μας και αλλού. 
Νέοι κυρίως γονείς με πρόσβαση στο διαδίκτυο αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους στο όνομα μιας φήμης που κυκλοφορεί και θέλει τα εμβόλια να είναι επικίνδυνα για την υγεία των παιδιών και οι γενεσιουργοί παράγοντες σοβαρών νόσων.
Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό λόγο καθυστέρησης ή και μη εμβολιασμού των παιδιών,σε άγνωστο μέχρι στιγμής ποσοστό, από την αιτία αυτή.
Προτείνουμε να δοθεί η πρέπουσα σημασία στην απειλή αυτή που αρχίζει και παίρνει την μορφή μεταδιδόμενου νοσήματος. Να ενισχυθούν οι καμπάνιες ενημέρωσης προς τον γενικό πληθυσμό με ομιλίες, αφίσες, φυλλάδια και στοχευμένα ενημερωτικά σποτ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όσον αφορά την σπουδαιότητα και ανάγκη για συνεχιζόμενο εμβολιασμό. Η δράση αυτή στην χώρα μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Εμείς ως Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι και μέσω των συλλόγων μας, προκειμένου να βοηθήσουμε, θα αναρτήσουμε αφίσες στα ιατρεία μας και θα δώσουμε το πληροφοριακό υλικό στους γονείς.
                                                                                                         Κωνσταντίνος Νταλούκας, Κωνσταντίνος Καρύδης

Για λογαριασμό της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.) και με εξουσιοδότηση της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Κ.Καρύδης: Κάποιες σκέψεις για τα εμβόλια των παιδιών μας


 Προ μηνός είχαν δημοσιοποιηθεί κάποιοι οικονομικοί υπολογισμοί μου  αναφορικά με το ετήσιο κόστος των  εμβολίων και  την τρέχουσα φαρμακευτική δαπάνη της χώρας   (βλέπε http://loimoxi.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6.html). Είχε υπολογιστεί ότι  τα εμβόλια στοιχίζουν 86,9 εκατ. ευρώ ανά έτος και αυτό αποτελεί το 2,59% της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Ο αριθμός και το  χαμηλό αυτό ποσοστό  θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία για την καθημερινότητα του λειτουργήματός μας, ως Παιδιάτρων. Βέβαια, αλλάζουν συνεχώς, έχοντας κάποιες αποκλίσεις από εξάμηνο σε εξάμηνο, επειδή γίνονται συχνές αναθεωρήσεις  των τιμών των φαρμάκων τελευταία. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι αν  οι τιμές των φαρμάκων  ήταν από παλιά κάτω από τον ουσιαστικό και αυστηρό έλεγχο  των αρχών, δεν θα φθάναμε στο σημείο  για ένα  κουτί  χαπιών για τη θεραπεία του έρπητα ζωστήρα να  πληρώνουμε στο παρελθόν 63.000 δρχ.(=184 ευρώ) περίπου  και σήμερα 62 ευρώ, δηλαδή τρεις φορές λιγότερο. Ακόμη αμφιβάλλω, αν λογοδότησε κάποιος  για την φαρμακευτική υπερκοστολόγηση του παρελθόντος. Ούτε για ανάληψη πολιτικής ευθύνης(=τι ανούσια και άκομψη έννοια),ούτε για ποινική δίωξη «υπευθύνων» άκουσα. Αντιθέτως άκουσα πολλές φορές  από χείλη παλαιότερου διοικητή ταμείου να λέει «με νόημα» ότι  «για τη διόγκωση της δαπάνης ευθύνη έχουν οι γιατροί». Και το σταματούσε εκεί!
        Ας περάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο τώρα.
        Στην «Καθημερινή» της 7/4/2013 η  δημοσιογράφος κ. Ιω. Μάνδρου αναφέρει ότι  το κλεμμένο  χρήμα από   δεσμευμένους λογαριασμούς 5 μόνον εταιρειών και προσώπων, είναι 560 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για «ζεστό χρήμα» που αναμένεται να εισπραχθεί άμεσα από τις ελληνικές αρχές. Μένει να το δούμε.

         Συνδέονται εννοιολογικά τα δύο τοπία, δηλαδή τα Εμβόλια και τα «κλεμμένα»; Προφανώς όχι εννοιολογικά,αλλά μόνον αριθμητικά.
  
 Εξηγούμαι: Αν κάνετε τη διαίρεση 560/86,9,  θα δείτε ότι τα χρήματα αυτά φτάνουν για  τα εμβόλια 6,5 χρόνων(!) για τα παιδιά  της χώρας. Τόσο απλά. Θα δούμε να υλοποιείται  κάποια  πολιτική απόφαση μετακίνησης αυτού του ποσού προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να διασφαλισθεί το κόστος των εμβολίων για τα επόμενα χρόνια; Το λέω αυτό, γιατί ανησυχώ ως πολίτης κυρίως, επειδή ζούμε την εποχή του «κουρέματος»-γιατί όχι και του κόστους των εμβολίων-αφού, όλα μπορούν να «κουρευτούν» σε μια νύχτα.
        Όταν, παραπάνω αναφέρθηκα σε παιδιά, εννοούσα τα ήδη έχοντα κοινωνική ασφάλιση, γιατί σε αυτά μόνον αντιστοιχεί ο αριθμός των 86,9 εκατ. ευρώ/έτος. Για τα ανασφάλιστα παιδιά δεν βρήκα στοιχεία, παρά μόνον εκτιμήσεις με μεγάλες  απoκλίσεις.
        Ο εμβολιασμός ΟΛΩΝ είναι απόλυτη προτεραιότητα για κάθε κοινωνία. Το κράτος πρέπει γρήγορα να αποτυπώσει τα προβλήματα των ανασφάλιστων μη εμβολιασμένων παιδιών και να πάρει τις αποφάσεις του. Δείτε στον ιστότοπο  του BBC news  (http://www.bbc.co.uk/news/mobile/uk-wales-22036576#sa-ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa) τι συμβαίνει στο Σουώνσι  και την υπόλοιπη  Ουαλία αυτό τον καιρό με την επιδημία ιλαράς. Και αναφέρομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου γνωρίζουμε τo επίπεδο υγειονομικής οργάνωσης.
Η ευθύνη του κάθε κράτους, και του δικού μας εν προκειμένω, για την εφαρμογή σωστού προγραμματισμού εμβολιασμών, είναι τεράστια. Αυτό έχει την ευθύνη να κάνει ουσιαστικό σχεδιασμό και να δράσει. Όχι οι παχυλά επιδοτούμενες  και πάμπολλες ΜΗ.ΚΥ.Ο. τελευταία ή  οι επιχορηγούμενες και μη επιχορηγούμενες φιλανθρωπικές κινήσεις, οι μεθοδευμένες δράσεις κάποιων πρόθυμων πολυπραγμόνων δημοτικών αρχόντων  κοκ .Όλες και όλοι αυτοί, μόνον, αποσπασματικό έργο  μπορούν να παράξουν στο μεγαλειώδες κεφάλαιο των εμβολιασμών και βέβαια, δεν πείθονται ότι ακολουθούν λανθασμένη στρατηγική. Ούτε και το έργο των Παιδιάτρων, των καθ΄ ύλην αρμοδίων για τους εμβολιασμούς σέβονται και υπολογίζουν!  Ο εμβολιασμός του  ανασφάλιστου παιδικού πληθυσμού, που δεν πρέπει να είναι- τηλεοπτικώς εκφραζόμενη εκδήλωση οίκτου προς τα παιδιά-αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση. Kατέχουν το θέμα της υλοποίησης των εμβολιασμών οι εκάστοτε σύμβουλοι των Υπουργών; Δεν το γνωρίζω, αλλά έχω λόγους για να αμφιβάλω, εφόσον είναι αληθινές οι  κυκλοφορούσες «διαρροές» πληροφοριών και απόψεων.
        Δεν πρέπει πάλι να απογοητευθούμε από βιαστικές αποφάσεις σοφών και σωτήρων. Χορτάσαμε κι από αυτούς.
        Απαιτείται  σχέδιο, κόπος, διάρκεια και σοβαρότητα. Και στο επίκεντρο να είναι οι Παιδίατροι. Όλοι οι μαχόμενοι Παιδίατροι της χώρας. Όχι ο οποιοσδήποτε «ειδικός»,ο οποίος θέλει να εμπλακεί με το θέμα.
        Ας μην ξαναγίνουν  λάθη σαν αυτά που έγιναν το 2009 και εντεύθεν με τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Εξετέθησαν αρκετοί. Κάποιοι από τις αρχές, τους δημοσιογράφους, τους γιατρούς έως και τους επιρρεπείς γιατρούς στο  τηλεοπτικό γυαλί (=Τηλεοπτική ιατρική στη χώρα της τηλεοπτικής δημοκρατίας και τηλεμαχίας).    
        Καθαρές κουβέντες, έστω και τώρα. Μπορούμε, αν θέλουμε. Θέλουμε όμως; Μένει να το δούμε!

Κωνσταντίνος Καρύδης
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος
Αθήνα
KKarydis@otenet.gr

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Απόφαση ΔΣ του ΙΣΘ 16/4/2013


Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2013
  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ του ΙΣΘ
  
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ συζητήθηκαν καταγγελίες για συναδέλφους οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως διαφημίζουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες και επιπλέον γνωστοποιούν ότι πραγματοποιούν πραγματικές ή εικονικές εκπτώσεις. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, παράβαση της ιατρικής δεοντολογίας και προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος και αποφασίσθηκε η αυστηρή αντιμετώπιση τέτοιων απαράδεκτων φαινομένων. 
 
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Τσάμης Δημήτρης  Νίτσας Νικόλαος

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νομίμως εκπροσωπούμενου.

Προς
1.      Τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης,
2.      Τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και
Προς
Παντός άλλου αρμοδίου, συνυπευθύνου και συμμετόχου

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2013
____________________________________
Από το καλοκαίρι του 2012 υπέπεσε στην άμεση αντίληψη και γνώση μας, μέσω ικανού αριθμού καταγγελιών από τα μέλη μας, ότι εντός του νοσοκομείου σας λειτουργεί κέντρο τακτικών εμβολιασμών σε υγιή ασφαλισμένα, και όχι αποκλειστικώς άπορα, παιδιά, στην παιδιατρική κλινική του ΝΕΠΘ -χωρίς την εκ του νόμου προαπαιτούμενη ειδική άδεια ή την ομοίως προαπαιτούμενη ορισμένη και ειδική πρόβλεψη στο νοσοκομειακό οργανόγραμμα υπηρεσιών σας.
Γι’ αυτό το λόγο, κοινοποιήσαμε στις 26-6-2012 προς Υμάς επιστολή μας, όπου αιτούμασταν τον προσδιορισμό του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του ανωτέρω εμβολιαστικού κέντρου ως συννόμως δραστηριοποιούμενου εντός των νομίμως οριοθετημένων αρμοδιοτήτων του νοσοκομείου σας.
Καίτοι επαναλαμβάνουμε εκ νέου την εκτίμησή μας στο έργο που επιτελείται στην παιδιατρική κλινική του ΝΕΠΘ, ζητούμε εκ νέου δια της παρούσης, να μας διευκρινίσετε το νομικό έρεισμα επί του οποίου εδράζεται η δραστηριότητα του λειτουργούντος κέντρου τακτικών εμβολιασμών σε ασφαλισμένα, και μη αποκλειστικώς άπορα παιδιά, σε ποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού απευθύνεται, ποια η ακριβής δραστηριοποίησή σας και ποιο το εύρος αυτής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Διαμαρτυρόμαστε για την ως σήμερα νομικώς ανεπέρειστη, κακόπιστη και κατ΄ εξακολούθηση παρελκυστική συμπεριφορά σας
Σας καλούμε, όπως, εντός προθεσμίας 7 ημερών διακόψετε τη μη σύννομη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου που διενεργεί τακτικούς εμβολιασμούς σε υγιή και ασφαλισμένα, μη άπορα, παιδιά, στο νοσοκομείο σας.
Άλλως, σας δηλώνουμε ότι θα επιδιώξουμε δικαστικώς την άρση και την απαγόρευση επανάληψης στο μέλλον της προπεριγραφείσης παρανόμου συμπεριφοράς σας.

Παραγγέλλεται αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

« Oι δωρεάν κάρτες υγείας:Mια θεώρηση με χιούμορ»


 Σε πολλές συζητήσεις αυτή την περίοδο, καταγγέλλονται ως ανεπαρκείς , ο  Υπουργός Υγείας  και οι Σύμβουλοί του, διότι αν παρακολουθούσαν τις τηλεοπτικές εκπομπές της δημοσιογράφου κας Νανάς Παλαϊτσάκη-Δούκα, για παράδειγμα , θα είχαν επιλύσει το πρόβλημα Υγείας και Περίθαλψης όλων των Ελλήνων. Θα εφοδίαζαν, λοιπόν, όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με την κάρτα υγείας  «ΕΥ CLUB» με κόστος 150 ευρώ ανά άτομο ετησίως για πλήρη κλινική εξέταση, εργαστηριακούς ελέγχους, εισαγωγές στα νοσοκομεία, διακομιδές με τα ασθενοφόρα για τα επείγοντα περιστατικά κλπ. Επιπλέον  στην εκπομπή αυτή  προσφέρουν δωρεάν μια κάρτα για κάθε 3 κάρτες που διατίθενται. Συνεπώς θα ασφαλίζονταν  τα 3/4 των Ελλήνων με  ετήσιο κόστος  150 ευρώ ανά άτομο  και το  υπόλοιπο 1/4 θα ήταν ασφαλισμένο  δωρεάν! Επίσης θα δινόταν γρήγορη λύση στο αίτημα της Τρόικας για 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, διότι οι δομές του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Έλεος, κύριοι, με τις τόσες δωρεάν κάρτες! 

Κώστας Σιακαβέλλας 
Παιδίατρος

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ  Ν.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ  03/04/2013


 Στη  διευρυμένη  συνεδρίαση  του  ΔΣ  που  πραγματοποιήθηκε  την  Τετάρτη  03/04/2013  παρίστανται  οι  εξής:
α)  Ιασωνίδου  Ελένη,  Πρόεδρος
β)  Καρανταγλής  Νικόλαος,  Αντιπρόεδρος
γ)  Καλούδη  Ελισσάβετ,  Γραμματέας
δ)  Χατζηδάκης  Κων/νος,  Ταμίας
ε)  Φαρίνη  Ευαγγελία,  Μέλος
στ)  Τσιαούση  Ασημίνα,  Μέλος
ζ)  Μαγνήσαλη  Χριστίνα,  Μέλος
 Συμμετείχαν  επίσης  ως  παρατηρητές  και  οι  Σταμάτης  Θωμάς  και  Ξεφτέρη  Μαρία,  αναπληρωματικά  μέλη.  Τα  προτεινόμενα  προς  συζήτηση  θέματα  ήταν  τα  εξής:
1. Δημοτικά ιατρεία- Εμβολιαστικό κέντρο Λοιμωδών- Περαιτέρω κινήσεις
2. Συμπόσιο Π.Ε.Β.Ε.- Παρουσία του Σωματείου
3. Τρόποι προσέγγισης νέων μελών από Θεσσαλονίκη και όμορους νομούς
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία- Ελεύθεροι Επαγγελματίες Παιδίατροι Αττικής
 Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αποφασίστηκαν  τα  παρακάτω:

ΘΕΜΑ  1
 Παρά  τις  έντονες  αντιδράσεις  μας  (επιστολή  προς  τη  Διοίκηση,  παρέμβαση  στο  σεμινάριο  της  κλινικής),  η  Παιδιατρική  Κλινική  του  ΝΕΠΘ  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  κάθε  Πέμπτη  πρωί  ιατρείο  εμβολιασμών  υγιών  και  ασφαλισμένων  παιδιών.  Αποφασίστηκε  κατά  πλειοψηφία  να  προχωρήσουμε  μέσω  δικηγόρων  σε  εξώδικη  πρόσκληση  και  εν  συνεχεία  σε  όλες  τις  νόμιμες  ενέργειες,  με  σκοπό  την  αποκατάσταση  της  νομιμότητας.  Την  πρόταση  αυτή  καταψήφισε  η  κα  Μαγνήσαλη,  ενώ  ο  κος  Σταμάτης  θέλησε  να  καταγραφεί  η  ουδέτερη  στάση  του.   Όσον  αφορά  στη  λειτουργία  των  Δημοτικών  Ιατρείων,  αποφασίστηκε  να  κινηθούμε  σε  συνεργασία  με  την  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  και  τους  Ελεύθερους  Επαγγελματίες  Παιδιάτρους  της  Αττικής,  με  σκοπό   τη  μεγιστοποίηση  της  αποτελεσματικότητας  και  του  συντονισμού.

ΘΕΜΑ  2
 Μετά  από  πρόσκληση  της  ΠΕΒΕ,  θα  συμμετάσχουμε  ως  Σωματείο  στο  επερχόμενο  Παιδιατρικό  Συμπόσιο  Βορείου  Ελλάδος  με  δικό  μας  stand  στο  χώρο  των  εγγραφών.  Επιπλέον,  το  ΔΣ  της  ΠΕΒΕ  αποδέχθηκε  την  πρότασή  μας  να  υπάρξει  εισήγηση  με  θέμα  το  μητρικό  θηλασμό  και  το  ρόλο  του  παιδιάτρου  στην  ενίσχυσή  του  και  ανέθεσε  στον  κο  Αδαμίδη,  Διευθυντή  της  Παιδιατρικής  Κλινικής  του  ΓΝ  Ξάνθης,  να  το  αναπτύξει.  Μετά  τις  συζητήσεις  που  γίνονται  τον  τελευταίο  καιρό  για  τους   πιστοποιημένους  συμβούλους  μητρικού  θηλασμού  και  τις  απροκάλυπτες  επιθέσεις  που  δεχόμαστε  ως 
παιδίατροι  για  τη  συμβολή  μας  στην  επιτυχία  του,  θεωρούμε  αυτονόητη  και  επιβεβλημένη  την  παρουσία  όλων  μας  στο  Συμπόσιο.

ΘΕΜΑ  3
 Κατά  γενική  ομολογία,  η  ενημέρωση  των  μελών  μας  αλλά  και  η  προσέγγιση  νέων  μελών  έχει  αποδειχθεί  προβληματική.  Επιπλέον,  στην  τελευταία  γενική  συνέλευση  αποφασίστηκε  η  τροποποίηση  του  καταστατικού  μας,  με  σκοπό  να  ενισχύσουμε  το  Σωματείο  μας  με  συναδέλφους  ελευθεροεπαγγελματίες  παιδίατρους  που  δραστηριοποιούνται  σε  όμορους  νομούς.  Ως  εκ  τούτου,  αποφασίστηκε  αρχικά  να  ανοίξει  η  διαχειριστική  ομάδα  του  blog    μας  και  να  συμπεριλάβει  όλα  τα  μέλη  του  ΔΣ,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  καθώς  και  οποιονδήποτε  άλλον  συνάδελφο  θέλει  να  συνεισφέρει.  Επιπλέον,  μετά  από  πρόταση  της  κας  Φαρίνη,  αποφασίστηκε  ομόφωνα  να  ενημερώνονται  τα  μέλη  μας  για  κάθε  σημαντική  δραστηριότητα   του  Σωματείου  και  με  αποστολή  ομαδικών  sms,  πέραν  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Καλούμε  όλους  τους  συναδέλφους,  μέλη  και  μη,  να  προσέλθουν  στο  stand  που  θα  υπάρχει  στο  χώρο  εγγραφών  του  43ου  Παιδιατρικού  Συμποσίου  να  επιβεβαιώσουν  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  να  ανανεώσουν  τη  συνδρομή  τους.  Τέλος,  αποφασίστηκε  ομόφωνα  να  οριστούν  εκπρόσωποι  του  ΔΣ  ανά  τομέα  στο  Νομό  Θεσσαλονίκης  (κέντρο,  δυτικά,  ανατολικά  και  Τούμπα-  Τριανδρία),  με  σκοπό  τη  σύσφιξη  των  σχέσεων  μεταξύ  των  μελών  μας  και  την  προσέγγιση  νέων  συναδέλφων.  Τα  ονόματα  των  εκπροσώπων  και  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  μαζί  τους  θα  κοινοποιηθούν  με  νεότερη  ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ  4
 Μετά  το  πέρας  της  συλλογής  υπογραφών  από  τα  έξι  ιδρυτικά  Σωματεία,  οι  νομικοί  εκπρόσωποι  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  κατέθεσαν  το  καταστατικό  και  αναμένουν  τη  δικάσιμο  του  Πρωτοδικείου  για  την  ολοκλήρωση  και  τυπικά  της  όλης  διαδικασίας.  Στη  συνέχεια  η  Προσωρινή  Διοικούσα  θα  προκηρύξει  εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  αντιπροσώπων  του  κάθε  Σωματείου  στην  Ομοσπονδία.  Με  ιδιαίτερη  χαρά  το  Σωματείο  μας  καλωσορίζει  τους  συναδέλφους  ελευθεροεπαγγελματίες  παιδιάτρους  της  Αττικής,  οι  οποίοι  λίαν  προσφάτως  δραστηριοποιήθηκαν  και  προχωρούν  με  γοργούς  ρυθμούς  τις  απαραίτητες  διαδικασίες  σύστασης  σε  Σωματείο.  Η  κίνηση  αυτή  καθώς  και  η  δεδηλωμένη  επιθυμία  συναδέλφων  από  νομούς  που  δεν  μπορούν  νομικά  να  οργανωθούν  αυτόνομα  να  προσχωρήσουν  σε  όμορα  Σωματεία,  ενδυναμώνει  την  πεποίθησή  μας  ότι  οι  Παιδίατροι  της  Ελλάδας,  ενωμένοι  και  οργανωμένοι,  μπορούν  να  διατηρήσουν  την  αυτοκυριαρχία  τους  και  να  ενισχύσουν  το  ρόλο  του  ελευθεροεπαγγελματία  Παιδιάτρου  στην  πρωτοβάθμια  υγεία  της  χώρας  μας.-    

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Οδηγίες για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών συμβεβλημένων παρόχων υγείας του ΟΠΑΔ προς τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

43ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Για να δείτε το πρόγραμμα του Συμποσίου επιλέξτε ΕΔΩ


«Eδωσαν τα χέρια» Καμίνης - Παπαγεωργόπουλος: Υπογραφή συνεργασίας Δήμου Αθηναίων-ΕΟΠΥΥ

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Υπεγράφει η συμφωνία και η “εξέλιξη των φαρμακείων σε σύγχρονα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς όφελος των πολιτών και της δημόσιας υγείας” !!!!! για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ευρείας χρήσης (ΜHΣΥΦΑ-OTC).
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΧΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ
Του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου  - ΠΦΣ
Και
Του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης -ΕΦΕΧ

Ο ΠΦΣ και ο ΕΦΕΧ αναγνωρίζουν την ανάγκη της κοινωνίας για πρόσβαση σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Οι πολίτες, όπως προσδιορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δικαιωματικά συμμετέχουν σε θεραπευτικές επιλογές που αφορούν  ήπιας μορφής παθήσεις, των οποίων τα συμπτώματα αναγνωρίζονται εύκολα από τον ασθενή, καθώς και σε προληπτικές αγωγές που  θωρακίζουν την υγεία τους.
Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα Ευρείας Χρήσης (ΜHΣΥΦΑ-OTC) με υψηλά κριτήρια παραγωγής, σήμανσης και διάθεσης και με τη σύσταση-πληροφόρηση και οδηγία των Φαρμακοποιών ή και των Ιατρών αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμη συνιστώσα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Δημογραφικές αλλαγές που επηρεάζουν το χώρο της Υγείας αλλά και εθνικές δημοσιονομικές ανάγκες, αυξάνουν την πίεση επί των συστημάτων υγείας για αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση  των πόρων στη παροχή  υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

 Αναγνωρίζοντας την αξία της αυτο-φροντίδας/αυτο-θεραπείας στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των πολιτών ο ΕΦΕΧ και ο ΠΦΣ συμφωνούν να εργασθούν μαζί με κοινές αρχές για την επίτευξη κοινών δράσεων. Ο ΕΦΕΧ και ο ΠΦΣ θα συνεργαστούν στενά για την τήρηση των αρχών αυτών που περιγράφονται πιο κάτω. Θα συνεργαστούν επίσης με τις Αρχές και τους θεσμικούς παράγοντες με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη της αυτό-θεραπείας στην Ελλάδα , και την εξέλιξη των φαρμακείων σε σύγχρονα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς όφελος των πολιτών και της δημόσιας υγείας.

1.      Τα Φαρμακεία είναι συχνά ο πρώτος χώρος που επισκέπτονται οι πολίτες για να ζητήσουν βοήθεια για συμπτώματα ή ασθένειες  που αντιμετωπίζουν. Το Φαρμακείο τόσο εκ του ρόλου του όσο και εκ της ευρύτατης γεωγραφικής διασποράς είναι το αποκλειστικό σημείο παραλαβής και διάθεσης προς το κοινό των ΜΗΣΥΦΑ, όπως άλλωστε και η φαρμακευτική νομοθεσία ορίζει.

2.      O Ιατρός είναι υπεύθυνος να διαγνώσει και να συνταγογραφήσει τη κατάλληλη θεραπεία φαρμάκου για οποιοδήποτε μορφής - σοβαρότητας πρόβλημα υγείας.
Οι Φαρμακοποιοί είναι σύμβουλοι των πολιτών στα καθημερινά προβλήματα υγείας, ενώ ειδικότερα για τα ΜΗΣΥΦΑ η συμβουλή τους στην επιλογή της πλέον ενδεδειγμένης, ασφαλούς και αποτελεσματικής εξατομικευμένης αντιμετώπισης των ήπιων προβλημάτων υγείας τους, είναι καθοριστική και αναντικατάστατη. Ο ΕΦΕΧ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτόν τον κοινωνικό ρόλο των φαρμακοποιών.  
3.      Οι Φαρμακοβιομηχανίες και Φαρμακευτικές Εταιρείες που εκπροσωπούνται από τον ΕΦΕΧ προμηθεύουν τα Φαρμακεία με ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα των οποίων η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, οι σημάνσεις, οι οδηγίες (ΦΟΧ) και η διαφήμιση είναι ευθυγραμμισμένα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες , τις απαιτήσεις των Υγειονομικών αρχών καθώς και με τη Φαρμακευτική Δεοντολογία.
Η Φαρμακοβιομηχανία αναγνωρίζει την διαρκή ανάγκη των πολιτών να ενημερώνονται υπεύθυνα και σωστά για τα προϊόντα αυτό-φροντίδας που επιλέγουν, τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής καθώς και τυχόν παρενέργειες και προφυλάξεις που απαιτούνται. Οι Φαρμακευτικές εταιρείες μέλη του ΕΦΕΧ αντιλαμβάνονται τα Φαρμακεία μέλη των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων που εκπροσωπεί ο  ΠΦΣ ως  στρατηγικούς εταίρους για την επίτευξη  των παραπάνω στόχων.

4.      Ο ΠΦΣ και ο ΕΦΕΧ αναγνωρίζουν ότι η διεύρυνση και ανάπτυξη των ΜΗΣΥΦΑ συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή των δαπανών της Κοινωνικής Ασφάλισης, κάτι που αποτελεί μέριμνα όλων των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.  Αυτό αποτελεί και την πρόκληση για το Ελληνικό Φαρμακείο που πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο κέντρο καθημερινής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας των πολιτών.

5.      Οι παρασκευαστές/αντιπρόσωποι των ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να παρέχουν στους Φαρμακοποιούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά. Η ενημέρωση για τα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, δεοντολογικά ορθή, απλή και διαφανής ώστε να διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη και ασφαλής χρήση τους. Οι πληροφορίες και οδηγίες χρήσης των ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να παρέχονται συμβουλευτικά από τους Φαρμακοποιούς προς τους πολίτες και από τους παρασκευαστές / αντιπροσώπους ξεχωριστά  μέσω των ΜΜΕ και των νεώτερων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας. Κοινός στόχος είναι η διεύρυνση της γνώσης των πολιτών για τα προϊόντα αυτό-φροντίδας.

6.      Αναγνωρίζουν τον σοβαρό ρόλο των Φαρμακοποιών στην φαρμακοεπαγρύπνηση και την ασφαλή χρήση των φαρμάκων, ειδικότερα όσον αφορά νέες ενδείξεις και νέα προϊόντα ΜΗΣΥΦΑ.
Η καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης με υπηρεσίες η προϊόντα αυτό- φροντίδας είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημόσια υγεία, αλλά και την εκπόνηση θεσμικών πολιτικών υγείας

7.       Ο ΠΦΣ και ο ΕΦΕΧ αναγνωρίζουν την ανάγκη του εναρμονισμού της τιμολογιακής πολιτικής των ΜΗΣΥΦΑ με το καθεστώς τιμών που επικρατεί στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

8.      Ο ΠΦΣ και ο ΕΦΕΧ θα εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιού μέσω της  δια βίου εκπαίδευσης του με στόχο  την επιστημονική και επιχειρηματική του ανέλιξη.Ο Πρόεδρος ΕΦΕΧ                             Ο Γενικός Δ/ντής ΕΦΕΧ              Ο Πρόεδρος ΠΦΣ
Βασίλης Σερέτης                                     Θωμάς Δόκιος                   Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

«Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών»

Πιστοποιητικό υγείας μαθητών 2013

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, προωθεί την διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης για το πιστοποιητικο Υγείας μαθητών 2013 και την εγγραφή τους στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται άμεσα, με ευθύνη των διοικητών των Υ.Πε, κλιμάκια Ιατρών με ειδικότητες Οδοντιάτρων, Καρδιολόγων, Οφθαλμιάτρων και κατά περίπτωση Παιδιάτρων, που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς, με κατάλληλο προγραμματισμό, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, καθώς και στα κέντρα υγείας.

Ως περίοδος εξυπηρέτησης των οικογενειών και των μαθητών-τριών ορίζονται οι μήνες Απρίλιος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013.

Σημειώνεται ότι και η διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα μεριμνήσει για τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών αναλόγων ειδικοτήτων, στις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας (πρώην ΙΚΑ), καθώς και τις υπηρεσίες υγείας του Οργανισμού που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των ανωτέρω κλιμακίων ή απουσιάζει κάποια ειδικότητα ιατρού, μπορούν οι μαθητές να εξυπηρετούνται από το δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν την κατά περιόδους εκδήλωση ενδιαφέροντος για δωρεάν Πιστοποιητικο Υγείας από ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δυσπρόσιτες νησιωτικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, αποφασίστηκε οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων σε όλη την Επικράτεια, με τον συντονισμό της Διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη Δικτύου Ιδιωτών Ιατρών (Δ.Ι.Ι) σε εθελοντικό επίπεδο.

Ως περίοδος εξυπηρέτησης των οικογενειών και των μαθητών-τριών από το Δίκτυο Ιδιωτών Ιατρών ορίστηκε η περίοδος Απρίλιος-Οκτώβριος 2013.

Η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στην συνέχιση και προπαντός ενίσχυση της ανάλογης πρότυπης διαδικασίας του περασμένου έτους, με στόχο την απλοποίηση έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για τους μαθητές, διευκολύνοντας τους οικονομικά ασθενέστερους γονείς και αποσυμφορώντας τις υπηρεσίες Υγείας.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr