Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
προς τιμήν της
Ομότιμης Καθηγήτριας Παιδιατρικής Α.Π.Θ. Φλωρεντίας Κανακούδη

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :
Δ. Γίδαρης, Παιδίατρος- Παιδοπνευμονολόγος, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
 Π. Μαυρίδης, Παιδίατρος- Νεογνολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
“Τι δεν γνωρίζουμε για τα εμβόλια;” Φλωρεντία Κανακούδη
Μετά το τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας και η δεξίωση στον ίδιο χώρο
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                               Δήμος Γίδαρης                              Γιάννης Ρίτσας

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
προς τιμήν της
Ομότιμης Καθηγήτριας Παιδιατρικής Α.Π.Θ. Φλωρεντίας Κανακούδη

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :
Δ. Γίδαρης, Παιδίατρος- Παιδοπνευμονολόγος, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
 Π. Μαυρίδης, Παιδίατρος- Νεογνολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
“Τι δεν γνωρίζουμε για τα εμβόλια;” Φλωρεντία Κανακούδη
Μετά το τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας και η δεξίωση στον ίδιο χώρο
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                               Δήμος Γίδαρης                              Γιάννης Ρίτσας

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
προς τιμήν της
Ομότιμης Καθηγήτριας Παιδιατρικής Α.Π.Θ. Φλωρεντίας Κανακούδη

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :
Δ. Γίδαρης, Παιδίατρος- Παιδοπνευμονολόγος, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
 Π. Μαυρίδης, Παιδίατρος- Νεογνολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης
“Τι δεν γνωρίζουμε για τα εμβόλια;” Φλωρεντία Κανακούδη
Μετά το τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας και η δεξίωση στον ίδιο χώρο
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                               Δήμος Γίδαρης                              Γιάννης Ρίτσας