Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2017: "Το παιδί με το χρόνιο πρόβλημα, χτίζοντας την σχέση του παιδιάτρου με το Νοσοκομείο"

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
17:30 - 18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

P. Van Coster, I. Tσανάκας, Α. Ευαγγελίου, Α. Φωτουλάκη, Α. Γαλλή,
Γ. Κολλιός, Κ. Παπαδοπούλου - Λεγμπέλου
*Θα συζητηθούν επιλεγμένες ερωτήσεις και προβληματισμοί των παιδιάτρων που
θα συμμετέχουν στο Συνέδριο. Καλείστε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στη
γραμματεία εκ των προτέρων ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
e-mail: info@globalevents.gr