Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014


«Ιατρική Νομοθεσία: Διαχρονική παραβίασή της με εντολή Yπουργού (sic)»

ΑΝΑΦΟΡΑ των Παιδιάτρων Κων/νου Καρύδη και Κων/νου Σιακαβέλλα
Εδώ και χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚWON-DO (για συντομία: ΕΛΟΤ) έχει την παγιωμένη και ατυχή τακτική, και ζητάει από  τους αθλητές που αθλούνται στους συλλόγους ΙΑΤΡΙΚΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, τα οποία  απαιτεί   να είναι ΜΟΝΟ από  δημόσιο ιατρικό φορέα! Aυτό συνέβη και  πρόσφατα  ενόψη των προσεχών αγώνων. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ΕΛΟΤ ενημερώνει ότι: «Οι αθλητές κι οι αθλήτριες  θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας  θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμβεβλημένους ιατρούς». To κείμενο αυτό μπορείτε να δείτε στην 3η σελίδα στο σύνδεσμο                                                         http://www.elot-tkd.gr/web/images/stories/prokirikseis/A_PAN_KYPELLO_20-22_12_2013_PERISTERI.pdf.
Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι να μη γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που χορηγούμε εμείς, που ως Παιδίατροι  παρακολουθούμε τα παιδιά από της γεννήσεως και ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το παιδί-αθλητή. Οι γονείς ταλαιπωρούνται άνευ λόγου και αιτίας για να βρουν «γιατρό του δημοσίου» και όταν δεν το κάνουν, τα παιδιά «τιμωρούνται», επειδή   δεν  τους επιτρέπουν οι υπεύθυνοι των συλλόγων  να συμμετάσχουν στους αγώνες, γιατί «…αυτό λέει η ΕΛΟΤ!».
 Οι  ταλαιπωρημένοι γονείς ενημερώθηκαν από εμάς τους Παιδιάτρους ότι η νομοθεσία  έχει αλλάξει από το 2005  και πρέπει να ενημερωθούν οι σύλλογοι και η ΕΛΟΤ , προφορικά και γραπτά .Τελευταία η ΕΛΟΤ έστειλε σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.  Η  Διεύθυνση αυτή, μετά από 42 μέρες, απάντησε  στην ΕΛΟΤ με το Αρ.Πρωτ. 36812/11.12.2013   έγγραφό της που το υπογράφει με εντολή Υπουργού (sic)  ο αρμόδιος Προϊστάμενος. Στο έγγραφο  αναγράφεται ότι «…μετά από συνεννόηση (sic) με τον Νομικό Σύμβουλο της Γ.Γ.Α. αναφορικά με την χορήγηση  πιστοποιητικού από ιδιώτη γιατρό για έκδοση βιβλιαρίου αθλητικής ιδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι ο αθλητικός νόμος (Ν.2725/99  άρθρο 33 παρ.9,όπως ισχύει) είναι ειδικός (sic) και αφορά την πιστοποίηση στα δελτία υγείας των αθλητών τα οποία εκδίδονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και θεωρούνται αποκλειστικά (sic)  από τους αναφερόμενους στο νόμο φορείς και ως εκ τούτου ως ειδικός νόμος κατισχύει (sic)  κάθε άλλου σχετικού γενικού νόμου». Πράγματι ο τότε νόμος (ΦΕΚ 121Α/17-6-1999)  αναφερόταν σε γιατρό του δημόσιου φορέα ,όπως περιγράφεται  στην πρώτη παράγραφο της αναφοράς μας.
ΟΜΩΣ, εδώ και χρόνια σε αυτόν τον τόπο ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ,γνωματεύσεων και συνταγών,ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ΄ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ . Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2,του άρθρου 6 του Ν.3627/2007  και τις  διατάξεις της παρ.1,του άρθρου 5 του Ν.3418/2005   «τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Στο από 17-9-2010 με αρ.πρωτ.Υ1/Γ.Π. οικ.121921 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  (δείτε το εδώ http://www.pis.gr/images/site/100/59_pis27102010.pdf) που είχε κοινοποιηθεί σε ΟΛΑ τα Υπουργεία, γίνεται  για άλλη μια φορά ανασκόπηση  και υπενθύμιση των νόμων 3418/2005 και 3627/2007. Τα πράγματα, λοιπόν, είναι  καθαρά και απλούστατα. Ολίγος κοινός νους χρειάζεται. Όχι πολύς.                                          
Παρακαλούμε να ελεγχθεί το ποιόν της γνωμοδότησης του προαναφερθέντος νομικού συμβούλου και θα παρακαλούσαμε, ο επίσης προαναφερθείς Προϊστάμενος, να είναι πολύ προσεκτικός όταν υπογράφει έγγραφα και μάλιστα με εντολή Υπουργού.ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ;Έχουν ταλαιπωρηθεί και ξοδευτεί   πάρα πολλοί αθλητές και γονείς ,χάνοντας μέρες από τη ζωή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν το περιπόθητο χαρτί του δημόσιου ιατρικού φορέα, επειδή κάποιοι σταμάτησαν το διάβασμα στο 1999  ή δεν  επελήφθησαν  δεόντως του θέματος  ή κυρίως-κυρίως εκώφευαν στις παρατηρήσεις και τα σχόλια  ατόμων που είχαν το δίκιο με το μέρος τους και διαμαρτύρονταν προφορικά και εγγράφως.
ΖΗΤΑΜΕ  ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και να μην ταλαιπωρούνται ασκόπως οι πολίτες και εμείς που ακούμε τον δικαιολογημένο πόνο τους. Η  ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙΩΣΕΙ.  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ως υπεύθυνοι για το θέμα, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των υπηρεσιών τους. Δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο, ως πολίτες, τη διαχρονική παραβίαση της ιατρικής νομοθεσίας και μάλιστα με εντολή Υπουργού.  Ο Υπουργός Υγείας πώς σκέφτεται να συμβάλει στην επίλυση του θέματος;
 Στοιχεία επικοινωνίας :Kων/νος Καρύδης,Κέας 30,11255 Αθήνα, 2102230762, 6932427917,kkarydis@otenet.gr.
Kων/νος Σιακαβέλλας,Αγαμέμνονος 24,17456 Άλιμος,2109922180, kostas.siak@gmail.com.                      

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ανοικτό ερώτημα προς Υπουργό Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ: «Γιατί δεν εφαρμόζετε το ΦΕΚ 64B/16.1.2014;»

Σε συνέχεια της επιστολής μου, που δημοσιεύτηκε χθες στο http://medispin.blogspot.gr/2014/01/23-20-116-438.html έχω να προσθέσω τα εξής.
 Πρόσφατα υπογράφτηκε υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ανωτέρω ΦΕΚ. Στο άρθρο 18,παρ.1 είναι γραμμένο το εξής: “ Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί το εγκεκριμένο ποσό στο προϋπολογισμό του 2014. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη κάθε Φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη, από την οποία εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, αναλώσιμα, καθώς και το ΕΚΑΣ και γενικότερα ότι δεν αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα».
Ερωτήματα: Γιατί εντάξατε τα εμβόλια στο  -20%  και αναστατώσατε την παιδιατρική κοινότητα;;; Μήπως δεν ενημερώθηκε έγκαιρα η ΗΔΙΚΑ από κάποιους υπεύθυνους;
Δεν γίνεται  άλλα να λέει ο Υπουργός από τηλεοράσεως-σε πρωινή εκπομπή του Antenna στη χώρα της τηλεοπτικής δημοκρατίας- και την ίδια ώρα το κοντέρ του πλαφόν των Παιδιάτρων να τρέχει!

Κωνσταντίνος Καρύδης, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Αθήνα, kkarydis@otenet.gr

Σχετικά με το όριο συνταγογράφησης και τα εμβόλια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
                                    Η.ΔΙ.ΚΑ.
ΘΕΜΑ:  Σχετικά  με  το  όριο  συνταγογράφησης  και  τα  εμβόλια
                                                                                                               
           Θεσσαλονίκη,  20/01/2014
                          Αρ.  Πρωτ.  25
Αξιότιμε  κε  Πρόεδρε,
Αμέσως  μετά  την  εφαρμογή  του  ορίου  μηνιαίας  δαπάνης  ανά  ιατρό, προέκυψαν  σημαντικά  θέματα  που  αφορούν την  προάσπιση  και  διασφάλιση της  δημόσιας  υγείας  και  αναφερόμαστε  φυσικά  στην  εισαγωγή  των  εμβολίων στη φαρμακευτική  δαπάνη.
Ως  ιατρική  ειδικότητα  που  φέρει  την  ουσιαστική  ευθύνη  της  υγείας  των παιδιών  και  αποτελεί  τον  ακρογωνιαίο  λίθο της  προληπτικής  ιατρικής  και  της πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  του  παιδιού  από  το  πρώτο  λεπτό  εξόδου  από την μήτρα  ως  την  ενηλικίωσή  του,  οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:
1.  Σύμφωνα  με  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  τα  παιδιά  0-16  ετών  ανέρχονται σε  1.849.000.
2.  Το συνολικό  εμβολιαστικό  κόστος  ανά  παιδί  από  την  γέννηση  ως  το  16ο έτος  ανέρχεται  σε  870  ευρώ,  ενώ  η  ετήσια δαπάνη  εφαρμογής  του  Εθνικού Προγράμματος  Εμβολιασμού  είναι  86.570.000 ευρώ,  ποσό  που  αφορά  στο 2,59%  της ετήσιας  φαρμακευτικής  δαπάνης.
3.  Πρόσφατη  μελέτη  αποκάλυψε  ότι  οι  περιορισμοί  που  ίσχυαν  ως  το  2011 στην  ευρεία  συνταγογράφηση  των  εμβολίων αποτελούσαν  ισχυρό  ανασταλτικό παράγοντα  στην  τήρηση  του  Εθνικού  Εμβολιαστικού  Προγράμματος  και  στην  αύξηση  της φαρμακευτικής  δαπάνης   για  λοιμώδη  νοσήματα  απειλητικά   για  τη  ζωή  (πχ μηνιγγίτιδα).
 
 
 
4.  Λοιμώδη  νοσήματα  με  μόνιμες  αναπηρίες  (πχ  πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα) και  επακόλουθη  αύξηση  ατόμων  ΑΜΕΑ, εξαφανίστηκαν  από  τον  υγειονομικό χάρτη  της  Ελλάδος  χάρη  στην  εισαγωγή  πολλών  εμβολίων  στο  Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών, ιδιαίτερα  μετά  το  2001.
5.  Μόνο  η  εφαρμογή  εκτεταμένου  εμβολιασμού  με  το  13-δύναμο πνευμονοκοκκικό  εμβόλιο (2009)  επέφερε  εξοικονόμηση τουλάχιστον  4.000.000 ευρώ  στο  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  από  τη  μείωση  νοσηλείας.
6.  Η  συνταγογράφηση  του  εμβολίου  synagis,  εμβολίου  που  γίνεται  στα πρόωρα  και  έχει  συνεισφέρει  τα  μέγιστα  στην μείωση  θανάτων  και  μόνιμων αναπηριών,  με  κόστος  750 ευρώ  ανά  δόση  (5 δόσεις)  έχει  προστεθεί  στην  Η/Σ του παιδιάτρου  και  εκτελείται  στα  ιδιωτικά  φαρμακεία.
7.  Η  συνταγογράφηση  εμβολίων  αποτελεί  για  τον  παιδίατρο  το  80%  της  Η/Σ.
Αξιότιμε  κε  Πρόεδρε,
Αντιλαμβάνεσθε  ότι  σύμφωνα  με  την  εφαρμογή  του  ορίου  μηνιαίας δαπάνης  ανά  ιατρό,  ο  παιδίατρος  δεν  μπορεί  να συνταγογραφήσει  σε περισσότερα  από  2  παιδιά  ημερησίως,  γεγονός  που  θεωρούμε  καταστροφικό, με  τραγικές συνέπειες  στην  δημόσια  υγεία  και  επαναφορά  του  υγειονομικού χάρτη  της  χώρας  μας  σε  παρελθούσες  δεκαετίες τριτοκοσμικής  χώρας  με έξαρση  λοιμωδών  νοσημάτων,  μόνιμες  αναπηρίες  και  θανάτους.
Θεωρώντας  δεδομένο  ότι  η  εφαρμογή  του  Εθνικού  Προγράμματος Εμβολιασμού  αποτελεί  για  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ  και  το Υπουργείο  Υγείας   πρώτιστη και  αδιαπραγμάτευτη  αρχή,  αναμένουμε  την  απόφαση  αφαίρεσης  του  κόστους  των  εμβολίων από  το  όριο  μηνιαίας  δαπάνης  και  προτείνουμε  παράλληλη ενίσχυση  των  ελεγκτικών  μηχανισμών  ως  προς  την  ειδικότητα των  ιατρών  που συνταγογραφούν  εμβόλια,  γεγονός  που  θεωρούμε  ότι  θα  επιφέρει  την  μέγιστη οικονομία  κλίμακας  στο σύστημα  και  θα  διασφαλίσει  το  αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα  κάθε  παιδιού  στην  υγεία  και  την  ασφάλεια.
Μετά τιμής
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                           ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 
Συνυπογράφουν:  Σωματεία  Κρήτης,  Λάρισας,  Ηπείρου,  Αχαΐας,  Ημαθίας 

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 433 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Ναύπλιο, 17-1-2014
Αρ Πρωτ. 24
Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ/ο Κοντό
Κοιν: Υπουργείο Υγείας,
Βουλευτή Αργολίδος κ/ο Ι Ανδριανό
Βουλευτή Αργολίδος κ/ο Ι Μανιάτη
Βουλευτή Αργολίδος κ/ο ). Κοδέλα

Θέμα: Όρια Συνταγογράφησης

Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση την οποία ανακοινώσατε στις 7 Ιανουαρίου 2014 με αρ πρωτοκόλλου 433 βασιζόμενοι σε σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις εμποδίζετε καταφανώς το Ιατρικό έργο ζητώντας από τους Ιατρούς να αρνηθούν τη συνταγογράφηση, παρακούοντας τον Ιπποκρατικό όρκο σε ένα περιστατικό ασθενείας που είχε την ατυχία να αρρωστήσει στις τελευταίες ημέρες ενός μήνα με το πρόσχημα της συμπλήρωσης του πλαφόν συνταγογράφησης που προσπαθείτε να θεσμοθετήσετε.
Σας δηλώνουμε επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος ότι τοιατρικό έργο δεν μπορεί να περιοριστεί με λογιστικές νομιμοφανείς αποφάσεις σας και ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αν δεν αποσύρετε αυτή την απόφαση αυτή που εμποδίζει την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος, προσβάλλει τον Έλληνα ιατρό και θα μας γελοιοποιήσει στην Ευρώπη.

Είναι δυνατόν στ’ αλήθεια να πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να προβλέψει το ρυθμό εμφάνισης νέων ασθενειών είτε για ολόκληρο το 2014 είτε και ακόμη για τον επόμενο μήνα?

Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι μπορούμε να προβλέψουμε μείωση της νοσηρότητας στα ιατρεία για το 2014 κατά 20% ακριβώς ?

Πιστεύετε το 2014 δεν θα έρθουν οι ίδιοι τουλάχιστον ασθενείς που μας επισκέφτηκαν το 2013 για να λάβουν τις ίδιες θεραπείες που έλαβαν και το 2013?

Πρέπει ένα ιατρείο να ελπίζει σε μείωση της πελατείας του για να μην ξεπεράσει τα όρια που εσείς αυθαίρετα προσδιορίζετε?

Πως θα χαρακτηρίζατε ένα ιατρό που συνταγογράφησε χίλιες συνταγές με συνολικό κόστος 6000 ευρώ δηλαδή με μέσο κόστος 6 ευρώ ανά συνταγή σε σχέση με έναν άλλο ιατρό της ιδίας ειδικότητας που εξέδωσε 500 συνταγές με κόστος και πάλι 6000 ευρώ δηλαδή με μέσο κόστος 12 ευρώ ανά συνταγή.

Γνωρίζετε ότι η παχυσαρκία καλπάζει στις νεαρές ηλικίες και στα επόμενα χρόνια περιμένουμε αύξηση των νοσημάτων που σχετίζονται με αυτή όπως η υπέρταση η υπερλιπιδαιμία και ο Σακχαρώδης διαβήτης. Πως θα μπορέσετε να περιορίσετε το νοσηρό αυτό φαινόμενο? Μήπως μειώνοντας τις ώρες γυμναστικής στο σχολείο, για να γίνουν τα παιδιά μας πιο νωρίς παχύσαρκα?

Τι θα απαντήσετε σε μια εγκυμονούσα συνάδελφο Ιατρό που λόγω της εγκυμοσύνης δεν είχε δραστηριότητα το 2013 και άρα ο μέσος όρος των συνταγών της ήταν χαμηλός ψευδώς? Πως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τη πελατεία της το 2014?

Τι θα απαντήσετε σε ένα δερματολόγο που έτυχε το 2013 να μην αντιμετωπίσει κανένα περιστατικό ψωρίασης και το 2014 του παρουσιαστούν 2 τέτοιοι ασθενείς που θα πρέπει να λάβουν βιολογικό παράγοντα με αποτέλεσμα να ξεπεραστεί το πλαφόν μόνο με αυτές τις δύο συνταγές?

Τι θα απαντήσετε σε ένα γυναικολόγο που πρέπει να γράψει εμβόλιο τραχήλου της μήτρας σε μία νεαρή κοπέλα? Ότι του τελείωσε το όριο συνταγογράφησης?

Πως θα εξετάσει ένας συμβεβλημένος ιατρός έναν ασθενή που έκλεισε ραντεβού στο τέλος του μηνός αλλά που τυχαίνει να έχει ήδη υπερβεί το συνταγογραφικό όριο ? Να του πει ότι μπορώ να σε εξετάσω αλλά δεν μπορώ να σου γράψω τα φάρμακά σου?

Βάσει ποιου μαθηματικού τύπου υπολογίστηκαν τα μηνιαία όρια για κάθε ιατρό?

Έχετε υποχρέωση να δηλώσετε αυτό το ευφυέστατα αποτυχημένο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείτε.


Πρέπει να αντιληφθείτε ότι με το μέτρο που προσπαθείτε να εφαρμόσετε ζημιώνετε τους Ιατρούς που φρόντιζαν και φροντίζουν να συνταγογραφούν με σεβασμό προς τις ανάγκες του ασθενούς και με σεβασμό προς τη δεοντολογία και δικαιώνετε εκείνους που ενδεχόμενα συνταγογραφούσαν με πλεονάζουσα διάθεση οι οποίοι και πάλι θα είναι οι κερδισμένοι.

Μεταβολές στις φορολογικές υποχρεώσεις των ελευθεροεπαγγελματιών -ΙΣΘ

Θεσσαλονίκη 16/1/2014 
 
Αρ. Πρωτ. : 486/Γ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 
Σας ενημερώνουμε ότι επέρχονται μεταβολές στις φορολογικές υποχρεώσεις των ελευθεροεπαγγελματιών (http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f1bb4100-3a97-40bc-965a-3e2a30507ad9).

 Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται:

 η υποχρεωτική πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών για ποσά άνω των 500 ευρώ με επιταγή ή μέσω τραπέζης,
η μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα,
η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων,
η κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων.

Σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε τους λογιστές σας, δεδομένου ότι αναμένεται και η έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Με τιμή


 Ο ΠρόεδροςΟ Γεν. Γραμματέας
 Τσάμης ΔημήτρηςΝίτσας Νικόλαος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΘΕΜΑ: ‘Σχετικά με το πλαφόν Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης’
Κυριακή, 19/1/2014
Κύριοι,
Ονομάζομαι Σιακαβέλλας Κωνσταντίνος, είμαι Παιδίατρος με ΑΜΚΑ: 21065902971. Είμαι 20 έτη ελεύθερος επαγγελματίας ως παιδίατρος και πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από της ενάρξεώς του.
Το πλαφόν που μου ετέθη βάσει του νέου ΦΕΚ είναι € 1637,00 μηνιαίως. Παρακολουθώντας το ηλεκτρονικό μου προφίλ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μπορείτε να διαπιστώσετε ότι παρακολουθώ μεγάλο αριθμό παιδιών (φαίνεται από τα διαφορετικά ΑΜΚΑ) και παρ’ όλα αυτά η μέση μηνιαία μου δαπάνη (πλαφόν) είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Θα περίμενα λοιπόν να επιβραβευθώ για τη νοικοκυρεμένη και συντηρητική συνταγογράφησή μου, το ίδιο ισχύει και με τα παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων. Παρ’ όλα αυτά μου επιβάλετε να μειώσω κατά 20% το χρηματικό ποσό της μηνιαίας συνταγογράφησής μου.
Καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι ο φτωχός συγγενής των συναδέλφων παιδιάτρων στην περιοχή μου, αλλά και γενικότερα, και όταν θα πω σε κάποιους γονείς ασθενών μου ότι: ‘Δεν μου επιτρέπει το σύστημα να σας γράψω τα φάρμακα’, θα σκεφθούν ότι ο ΕΟΠΥΥ με τιμωρεί για κάποια παρατυπία-παρανομία μου. Αντί λοιπόν επαίνου με κάνετε απολογούμενο στους γονείς των μικρών ασθενών μου. Αφού λοιπόν δεν με επιβραβεύετε, επιτρέψτε μου να φτάσω στο μέσο όρο της δαπάνης για την ειδικότητά μου όπως ορίζεται για το νεοεισερχόμενο ιατρό στο ΦΕΚ ΑΦ64 - 16 Ιανουαρίου 2014 / Άρθρο 16.
Και μια ιδέα για τον Υπουργό Υγείας:
Το ηλεκτρονικό προφίλ του ιατρού όπου θα φαίνεται η νοικοκυρεμένη ή μη συνταγογράφηση και έκδοση παραπεμπτικών, ποιοτική και ποσοτική, να αποτελεί κριτήριο των ιατρών που θα επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα Π.Φ.Υ (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) και όχι να ισχύουν τα κριτήρια περί κοινωνικής προσφοράς και δράσης που ερμηνεύονται κατά το δοκούν (λες και η κοινωνική προσφορά και δράση πρέπει να διαφημίζεται) και θα ισχύσουν ακόμα και βάσει του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε και συζητείται.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Ν. Σιακαβέλλας
Παιδίατρος
Μέλος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤ)

Ανοικτή επιστολή προς κάθε ΑΡΜΟΔΙΟ: «Οι 23 υπουργοί, το -20%, το πηλίκο 1/16 και οι 438 νεκροί »

O αριθμός 23, το αρνητικό ποσοστό, το πηλίκο και ο αριθμός 438 εκ πρώτης όψεως  ΔΕΝ λένε τίποτε. Θα προσπαθήσω παρακάτω να εξηγήσω ότι συνδέονται απόλυτα. Να ληφθεί υπόψη ότι θα αναφέρω μόνον αριθμούς και όχι έννοιες, όπως η αξία της υγείας, της περίθαλψης και της ανθρώπινης ζωής. Αφήνω στην άκρη την Ιατρική κι αρχίζω με αριθμούς.
Τί είναι οι 23;  Το 1984,σε ηλικία 26 χρόνων,  «εξεστράτευσα κατά της ελληνικής υπαίθρου»-κατά την προσφιλή(!) έκφραση  του αείμνηστου Καθηγητού Γαρδίκα που έλεγε σε κάθε νέο πτυχιούχο της Ιατρικής-για να εκπληρώσω την υπηρεσία υπαίθρου σε ένα ορεινό δυσπρόσιτο χωριό του νομού Άρτας. Εκεί έμεινα 3,5 χρόνια, μέχρι να ξεκινήσω ειδικότητα. Σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έπρεπε, όταν συνταγογραφούσα, να αναγράφω μόνο από ένα κουτί σε κάθε ιδιοσκεύασμα συνταγής του ΟΓΑ, όπως ακριβώς γινόταν στο ΙΚΑ ανά την επικράτεια! Δινόταν η δυνατότητα, βέβαια, να γράψω περισσότερα, αρκεί να το τεκμηριώσω αναλυτικά επί της συνταγής, να  γράψω τη λέξη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ», να σφραγίσω και να υπογράψω πάνω στη συνταγή. Χρειαζόταν, δηλαδή,….. επιβεβαίωση του αυτονόητου! Με άλλα λόγια το κράτος, που πλήρωσε για να με σπουδάσει, ΔΕΝ με άφηνε να εφαρμόσω τα απλά και σωστά (πχ. χρειάζονταν 3 φιαλίδια αντιβιοτικού για τη θεραπεία της οξείας πυώδους αμυγδαλίτιδας ενός παιδιού).
Την 30ετία μετά το 1984 πέρασαν από το υπουργείο υγείας 23 Υπουργοί. Οι 10 ,από τους 23, ήταν γιατροί. Όμως, αρκετοί από αυτούς, χωρίς να ξεχνάμε τους Υπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, επέτρεψαν να λειτουργήσουν στη χώρα κι άλλα ευτράπελα μετά το 1984, όπως:1/ η αποκλειστικότητα για συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους ΙΚΑ και ΤΕΒΕ μόνον από τους γιατρούς των ταμείων αυτών, ούτε καν  από τους γιατρούς του ΕΣΥ,2/το «ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ» κάποιων φαρμάκων,3/το «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ» των συνταγών του ΙΚΑ κά. ΟΥΔΕΙΣ ασχολήθηκε με την καρδιά του προβλήματος, που ήταν Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.ΟΛΟΙ οι Υπουργοί  μέχρι σήμερα συνέδεσαν την παρουσία τους με  την καθυστέρηση της εφαρμογής  ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου  στη  συνταγογράφηση! Για αυτά ουδείς λογοδότησε ουσιαστικά. Δεν αναφέρομαι στην «ανάληψη πολιτικής ευθύνης», έννοια με την οποία είμαστε όλοι χορτασμένοι. Επιπλέον ορισμένοι έσπευσαν να κατηγορήσουν το ιατρικό σώμα-ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαστε όλοι άγγελοι-για την εκτίναξη της φαρμακευτικής δαπάνης. ΔΕΝ φταίνε οι γιατροί, αν φάρμακο  με Λ.Τ. 63.000δρχ(=185 ευρώ) στη δεκαετία του 1990 στοιχίζει μόνο 42 ευρώ σήμερα. Ούτε φταίνε, αν για παράδειγμα, δύο συγκεκριμένα εμβόλια, που κυκλοφόρησαν το 2004 και το 2007, στοιχίζουν σήμερα λιγότερο κατά  15 και 45 ευρώ αντίστοιχα. Ούτε φταίνε, επειδή το ασφαλιστικό σύστημα (υγεία – συντάξεις) επιχορηγήθηκε το διάστημα 2000-2010 από τον κρατικό προϋπολογισμό με 153 δις ευρώ για να συνεχίσει την τρελή του πορεία προς την κατάρρευση. Υπολογίζω ότι το 1984 ο σημερινός Υπουργός Υγείας τελείωνε την 6η δημοτικού. Μπορεί να είναι ιστορικός, αλλά ιστορίες σαν τις σημερινές, έχω την εντύπωση ότι ουδείς του αφηγήθηκε.
Τί είναι το -20%; Είναι το γνωστό  ποσοστό που σχετίζεται με το πλαφόν στη συνταγογράφηση του 2014 και αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Έτσι, για παράδειγμα, το 1 στα 5 παιδιά, που παρακολουθούσε μια/ένας Παιδίατρος το 2013, ΔΕΝ επιτρέπεται να εμβολιαστεί. Επίσης δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν   και όσα γεννηθούν το 2014! Θα σπεύσει κάποιος να πει… «ας πάει να βρει άλλο Παιδίατρο». Αυτή δεν είναι σοβαρή απάντηση. Συνεπώς οι λοιμώξεις θα αυξηθούν, διότι πλην των ανασφαλίστων-που αποτελούν κινούμενες υγειονομικές βόμβες- θα μείνουν ανεμβολίαστα περισσότερα από το 20% των ασφαλισμένων παιδιών. Με τις λοιμώξεις κανείς δεν επιτρέπεται να «παίζει».
Τι είναι το πηλίκο 1/16; Διάφορες μελέτες-π.χ. Zhou F, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159:1136-1144-έχουν δείξει, ότι όταν, ως κράτος, ξοδεύεις για εμβολιασμούς 1 δολάριο, έχεις μακροπρόθεσμο οικονομικό κέρδος 16 δολάρια, που προκύπτει ως εξής:5 από άμεσο ιατρικό κόστος που γλιτώνεις και 11 από έμμεσο κοινωνικό όφελος. Πώς μεταφράζονται αυτά για την Ελλάδα; Το κράτος ξοδεύει για εμβόλια 87 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα. Απλή αριθμητική τώρα: Σε μια δεκαετία αναμένεται να ξοδευθούν 870 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 0,9 δις. Ο υπολογισμός είναι σχετικός, γιατί πληθώρα συνιστωσών μπορεί να αλλάξει τους αριθμούς. Συνεπώς, για να μη ξεχνάμε το χρυσό πηλίκο 1/16, σε μια δεκαετία θα έχουν ξοδευθεί 0,9 δις και θα έχουν περισωθεί 0,9x16= 14,4 δις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τόσο απλά!
Τι είναι ο αριθμός  438 ; Είναι ο συνολικός αριθμός των συμπολιτών μας που δηλώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους από τη γρίπη από το 2009 έως σήμερα. Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ πέθαναν 149 άτομα την περίοδο 2009-2010 και 180 την περίοδο 2010-2011.Η τελευταία ήταν  η περίοδος που η κρίση επισκίασε τη γρίπη! Επίσης πέθαναν 56 την περίοδο 2011-2012, 49 άτομα την περίοδο 2012-2013 και 4 άτομα   έως τη 10η Ιανουαρίου 2014.Το 2009  και εντεύθεν  καταλογίζεται στο κράτος μας  πληθώρα λαθών  στους χειρισμούς του για την πρόληψη μιας μόνον λοίμωξης, της γρίπης. Αν οι 438  είχαν εμβολιαστεί, θα ήταν μαζί μας σήμερα στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Έχω την εντύπωση ότι οι παραπάνω αριθμοί ΔΕΝ είναι ευρέως γνωστοί.
Συνεπώς,αν-πράγμα που απεύχομαι -συνεχίζει να λειτουργεί ο κόφτης του 20%, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι πολλά παιδιά θα μένουν ανεμβολίαστα και  πάλι θα συντριβούμε οικονομικά ως κράτος, με άλλη μέθοδο αυτή τη φορά. Η περίπτωση της γρίπης γιατί ΔΕΝ έκανε σοφότερους τους ιθύνοντες;  Το λίαν αμφιθυμικό είναι ότι από τη μια το κράτος έχει εγκρίνει τη χορήγηση εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, που τα καλύπτει κατά 100% και από την άλλη, λειτουργεί ο κόφτης του 20%! Έλεος!
Εύχομαι να μη δώσει κανείς το παρόν στο πάρτι της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη, της πολιομυελίτιδας, της ιλαράς, της ερυθράς, της παρωτίτιδας, της ανεμοβλογιάς, της ηπατίτιδας, της μηνιγγίτιδας, της σηψαιμίας και των άλλων νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.
Προτείνω στο Υπουργείο και τον ΕΟΠΥΥ: 1/ να κάνουν ποιοτικό και όχι μόνο ποσοτικό έλεγχο των συνταγών και των παραπεμπτικών του κάθε γιατρού,2/ να καταργήσουν το χιλιοκριτικαρισμένο από ΟΛΟΥΣ -20%,3/ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Αξίζουμε να λειτουργούμε με αξιοπρέπεια ΟΛΟΙ. Και οι ασθενείς και οι γιατροί.

Κωνσταντίνος Καρύδης, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Αθήνα, kkarydis@otenet.gr

ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ‏

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
Μη κερδοσκοπικό σωματείο
Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 58,  15125 Μαρούσι
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βάρναλη 7,  151 21 Πεύκη
Τηλ: 6944-307208 FAX: 210-8053797
Προς: Πρόεδρο και το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, Υφυπουργούς, ΠΙΣ, Ιατρικούς συλλόγους, Φορείς, Ειδησεογραφικά δίκτυα, Παιδιάτρους μέλη μας και μη


Αξιότιμε κε Πρόεδρε και σεβαστά μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,

Η Ένωσή μας διαμαρτύρεται εντόνως και καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη τακτική που επέβαλε ο ΕΟΠΥΥ στους γιατρούς, με μείωση της συνταγογράφησης κατά 20% σε σχέση με τον περυσινό μηνιαίο μέσο όρο ανά ιατρό.

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό στην πραγματικότητα "χρησιμοποιείτε" τους ιατρούς ως δούρειο ίππο για να μειώσετε την φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλισμένων κατά 20%. 

Το μέτρο αυτό ουδόλως εξυπηρετεί την οικονομία της χώρας, ούτε και είναι στα πλαίσια της δημοσιο-οικονομικής εξυγείανσης, αφού στην πραγματικότητα καθόλου δεν λαμβάνει υπ' όψην του ποιός ιατρός συνταγογράφησε ευσυνείδητα τον προηγούμενο χρόνο. 
Αντίθετα έρχεται στην ουσία να επιβραβεύσει αυτόν ο οποίος αλλόγιστα τον προηγούμενο χρόνο υπερσυνταγογράφησε. Και ας φωνάζατε ως ΕΟΠΥΥ, λίγους μήνες πριν, για την πάταξη της υπερσυνταγογράφησης αποδίδοντας ευθύνες σε συναδέλφους και μάλιστα διακόπτοντας ακόμα και αυτή την σύμβαση μαζί τους.
Τιμωρείτε με τρόπο παράλογο τους συναδέλφους που λειτούργησαν ευσυνείδητα συνταγογραφώντας τα απαραίτητα φάρμακα, επειδή πίστευαν ότι έτσι προστατεύουν την οικονομία της χώρας, ακυρώνοντας και βάζοντας σε αμφιβολία τις προθέσεις σας γύρω από την υπερσυνταγογράφηση. 
Περισσότερο από όλους τιμωρείτε κατά τρόπο βάναυσο τους νέους ιατρούς, δίδοντας σε πάρα πολλούς από αυτούς το απίστευτο πλαφόν των 300-500 ευρώ για συνταγογράφηση ανά μήνα, και αναγκάζοντάς τους επί της ουσίας να κλείσουν τα ιατρεία τους.

Αν κάποιος σκεφτεί ότι για την πρώτη δόση των εμβολίων ενός παιδιού 2 μηνών το αντίστοιχο ποσόν είναι περίπου 150 ευρώ, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι με το πλαφόν των 300-500 ευρώ θα κλείσουν το πλαφόν τους, συνταγογραφώντας τα πρώτα εμβόλια, ΜΟΝΟ με 2 παιδιά που θα εξετάσουν στο ιατρείο τους τον μήνα ( τα εμβόλια στον πρώτο χρόνο της ζωής γίνονται σχεδόν κάθε μήνα). Στην πραγματικότητα δηλαδή για πολλούς παιδιάτρους δεν χρηματοδοτείτε ούτε τα εμβόλια για τα παιδιά που παρακολουθούν.
Αυτός είναι ο τρόπος που στηρίζετε τους νέους ιατρούς, το μέλλον της ιατρικής στην χώρα μας και ο καλύτερος τρόπος για να στείλετε την αφρόκρεμα των νέων ιατρών, τα παιδιά μας, ομαδικά μετανάστες στο εξωτερικό;

Από την άλλη θα αναγκαστούν χιλιάδες γονείς να ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν παιδίατρο για να τους συνταγογραφήσει τα εμβόλια ή τα φάρμακα του παιδιού τους, ή ακόμα και να τα πληρώσουν από την τσέπη τους, αφού το μόνο βέβαιο είναι ότι το πλαφόν θα τελειώσει για τους περισσότερους συναδέλφους μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, δημιουργώντας έτσι ένα απίστευτο κοινωνικό αλαλούμ στον χώρο της υγείας.

Προφανώς μέσα στην σκέψη των σχεδιασμών για την περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης ξεχάσατε να σκεφτείτε ότι οι αρρώστειες δεν προγραμματίζονται, ότι κανείς δεν μπορεί να πει στον κόσμο να μην αρρωστήσει, ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και το έχουν πληρώσει με δικά τους χρήματα οι πολίτες, και ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πλαφονάρετε εμβόλια, φάρμακα και την αρρώστεια του κόσμου. Δεν σκεφτήκατε καν να εξαιρέσετε από το πλαφόν έστω τα εμβόλια και τα φάρμακα για τους χρονίως πάσχοντες.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά φωνάζουμε δυνατά για να το ακούσετε όλοι. 
Τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας μας. Το πρόγραμμα εμβολιασμών είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των οικογενειών προκειμένου να εμβολιάζουν τα παιδιά τους και αφορά την πρόληψη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει εμβόλια από τα παιδιά.

Σας προειδοποιούμε ότι θα είστε υπεύθυνοι για την αναβολή εμβολιασμών ή και για την πτώση της εμβολιαστικής κάλυψης στην χώρα μας αφού ο παιδίατρος δεν θα έχει πλαφόν για να συνταγογραφήσει εμβόλια και οι γονείς πάρα πολλές φορές δεν θα είναι σε θέση να βρουν λύση.  
Σας προειδοποιούμε ότι θα είστε υπεύθυνοι για την τυχόν επανεμφάνιση νόσων στην παιδική ηλικία είτε σαν αποτέλεσμα εμβολιασμών που δεν έγιναν, είτε γιατί δεν δόθηκαν τα κατάληλα φάρμακα, αφού το πλαφόν απέκλεισε τον γιατρό από την συνταγογράφηση εμβολίων και φαρμάκων. 
Σας προειδοποιούμε ότι θα είστε υπεύθυνοι για την ζωή των παιδιών που θα κινδυνέψουν να χαθούν.

Σας καλούμε και εμείς, σε απόλυτη συμφωνία με τα μεγαλύτερα συλλογικά μας όργανα, να αποσύρετε άμεσα την πέρα από κάθε λογική βάση διάταξη, και να αφήσετε τους ιατρούς να συνταγογραφούν ελεύθερα για τους ασθενείς τους, έτσι όπως γινόταν πάντα. Μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε τους ιατρούς σε ατομικό επίπεδο και να αποδόσετε ευθύνες αν κάποιος από αυτούς βρεθεί να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος της συνταγογράφησης φαρμάκων, όπως πολύ πρόσφατα κάνατε.

Αν ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει πλέον τα χρήματα για να στηρίξει την φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών της χώρας είναι πιο τίμιο να βγείτε και να το δηλώσετε, παρά να σκαρφίζεστε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Τα υπόλοιπα όλα προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και αναταραχή, βλάπτουν την δημόσια υγεία, βάζουν σε κίνδυνο τους χρονίως και βαρέως πάσχοντες και εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την μείωση των εμβολιασμών και της πρόληψης των παιδιών στην χώρα μας.

Εμείς ως ιατροί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε άμεσα τους ασθενείς μας για αυτό που κυρίως τους αφορά, και συμβαίνει εδώ και μερικές ημέρες. 


Ο Πρόεδρος             Ο Γραμματέας
Κ. Νταλούκας           Δ. Φούσκας

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΕΒΕ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, ώρα 8.30 μ.μ.
Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4)

Πρώιμες ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις μητέρας- παιδιού. Νευροφυσιολογική τεκμηρίωση.
Άννα Δασκαλάκη
Παιδίατρος- Νεογνολόγος
Δ/ντρια Ε.Σ.Υ.  Μ.Ε.Ν.Ν.
Γ΄ Παιδιατρικής κλινικής Πανεπ. Γ.Ν. Αττικόν

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας στο Electra Palace.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θωμαή Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πολυξένη Πρατσίδου - Γκέρτση

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Κων.Καρύδης: «Tρεις Προτάσεις για μια ευέλικτη ΠΦΥ στο ΠΕΔΥ»

          (1).Για να πετύχει το όποιο σύστημα πρέπει να είναι ασθενοκεντρικό και όχι μόνον ιατροκεντρικό. Στο ΕΣΥ, αλλά και στον ΕΟΠΥΥ και παλαιότερα στα ασφαλιστικά ταμεία, βλ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ, έβλεπαν και μιλούσαν οι διοικούντες-οραματιστές-σχεδιαστές τους, μόνο, για τις αμοιβές των γιατρών, οι οποίες, βέβαια είναι αναξιοπρεπώς καταβαραθρωμένες. Νομίζω ότι το λέω και το βλέπω κρυστάλλινα, γιατί από επιλογή μου, είχα την πολυτέλεια να μην ενταχθώ ΠΟΤΕ σε κάποιον από τους παραπάνω σχηματισμούς. Καταλάβαινα με μεγάλη δυσκολία και δεν συμφωνούσα πάντα με τα κίνητρα αυτών  των συναδέλφων που υπηρέτησαν την «ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ». Τον όρο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο σοφός αείμνηστος δάσκαλός μου Νικόλαος Ματσανιώτης. Υπηρέτησα τη δημόσια-και όχι την κρατική-περίθαλψη και προαγωγή της υγείας-για να αποδίδουμε και σωστά τους όρους. Αλίμονο, όμως, στο κράτος μας της τελευταίας 30ετίας που δεν σεβάστηκε ούτε ασθενείς, ούτε γιατρούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το μόνο στοιχείο ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ που καταγράφω τα τελευταία χρόνια είναι η πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία, που κι αυτή έξωθεν ΕΠΕΒΛΗΘΗ, με άλλα λόγια εφαρμόστηκε το αυτονόητο της υπόλοιπης Ευρώπης!
        (2).Στους διάφορους σχεδιασμούς του ΝΕΟΥ συστήματος της ΠΦΥ είδα να απουσιάζουν άνθρωποι της μαχόμενης καθημερινής Ιατρικής. Ένας ιατρικός σύλλογος μιλούσε για «εξειδικευμένους γιατρούς της γειτονιάς (sic)!»,ενώ το σωστό είναι «ειδικευμένοι» γιατροί. Άλλο η ειδίκευση (πχ.Παθολογία, Ενδοκρινολογία, Χειρουργική,Παιδιατρική κλπ) και άλλο η εξειδίκευση (πχ Λοιμωξιολογία)!!! Πανταχού απόντες από τα πάνελς οι μάχιμοι ιατροί του ιδιωτικού τομέα, αλλά αδιαλείπτως παρόντες οι συνδικαλιστές, οι οικονομικάριοι της υγείας (τι ρεύμα κι αυτό…) και άφθονοι γενικοί γιατροί. Έτσι, λοιπόν, διαφεύγει της προσοχής όλων, το παρακάτω.
        (3)Πώς θα βρεθεί στις 11.00΄μμ ο δηλωθείς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ για να δώσει το παραπεμπτικό του για το παιδί που πρέπει να νοσηλευτεί ΑΜΕΣΩΣ για οξεία ασθματική κρίση/λαρυγγίτιδα/αφυδάτωση/εγκολεασμό/οξεία σκωληκοειδίτιδα/μηνιγγίτιδα/κατάποση ξένου σώματος/κάταγμα/βαριά κάκωση/τραύμα/οξεία κοιλία/πυελονεφρίτιδα/σπειραματονεφρίτιδα/επιληπτική κρίση/πυρετικούς σπασμούς/κώμα/οξύ νευρολογικό ή λιποθυμικό επεισόδιο/περίσφιξη βουβωνοκήλης/συστροφή όρχεως ή κύστεως ωοθήκης/οξεία δηλητηρίαση κοκ;;; Aτάκτως ερριμένες κατέθεσα τις όποιες διαγνώσεις, που απαιτούν επείγουσα δευτεροβάθμια φροντίδα. Ορισμένες αφορούν και τους ενήλικες ΟΛΩΝ των ιατρικών ειδικοτήτων (όχι εξειδικεύσεων…μόνον,προς Θεού). Ας προετοιμαστεί μια σοβαρή φόρμα επικοινωνίας του ιατρού του ιδιωτικού τομέα (συμβεβλημένου ή μόνον πιστοποιημένου) με το νοσοκομείο προκειμένου να συμπληρώνεται από τον θεράποντα για την ταχεία παραπομπή της/του ασθενούς στο νοσοκομείο. Μια φόρμα με όλα τα στοιχεία θεράποντος και ασφαλισμένου/ανασφάλιστου (βλέπουμε πολλούς ανασφάλιστους δωρεάν στα ιατρεία μας, αλλά δεν βγαίνουμε να το πούμε στην τηλεόραση!)σαν κι αυτήν για παράδειγμα που συμπληρώνουμε για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη. Αυτή  καταχωρείται στο σύστημα  ηλεκτρονικά στο φαρμακείο. Αυτή που προτείνω θα καταχωρείται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου! Ας ετοιμαστεί με σοβαρότητα. Δεν πρέπει να έχει την ιλαρή τύχη που είχε η «φόρμα συγκατάθεσης για εμβολιασμό για την γρίπη Η1Ν1» που είχε ετοιμαστεί το 2009!Η φόρμα εκείνη «έκαψε» και τον τότε εμβολιασμό, αλλά και πολλούς άλλους (=μείζον θέμα δημόσιας υγείας το έκτοτε αναπτυχθέν αντιεμβολιαστικό κλίμα)! Και μην ξεχνάμε:Eμείς οι μάχιμοι του ιδιωτικού τομέα παραπέμπουμε στους μάχιμους συναδέλφους μας του ΕΣΥ και πολλά περιστατικά «από το τηλέφωνο». Αυτό ανέκαθεν γινόταν. Δεν γίνεται, μόνον, στη σημερινή εποχή του κινητού τηλεφώνου. Να λάβουμε κι αυτό υπόψη!
        Να προγραμματιστεί με σοβαρότητα Ο ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ώστε η  αλυσίδα των ενεργειών να λειτουργεί πρακτικά κι αξιόπιστα. Διαφορετικά θα χρειάζονται περισσότερα ασθενοφόρα από τα ταξί της Αθήνας, επειδή στα ασθενοφόρα, τα οποία-ΔΥΣΤΥΧΩΣ- θα καλεί επίτηδες, αλλά ασκόπως, θα ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ο δαιμόνιος λαός για να λύνει το πρόβλημα της επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο

Κωνσταντίνος Καρύδης, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος,Αθήνα, kkarydis@otenet.gr /2102230762/ 6932427917.    ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ οι συνάδελφοι: Κωνσταντίνα Βόβλα και Κωνσταντίνος Σιακαβέλλας.

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Διευκρινίσεις για την τήρηση των φορολογικών στοιχείων των γιατρών μετά την επικοινωνία του ΙΣΑ με τον Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομικών


Μετά τις επισταμένες οχλήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη σημερινή εκ νέου επικοινωνία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Γ. Θεοχάρη, διευκρινίζουμε ότι:
  1. Από 1/1/2014 υπάρχει πλήρης κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων (βιβλίων ασθενών)
  2. Υπάρχει πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων
  3. Τα ελεύθερα επαγγέλματα συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών και ειδικών φορολογικών μηχανισμών
  4. Οι γιατροί θα συνεχίσουν να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις όπως μέχρι τώρα και να αναγράφουν τα στοιχεία των ασθενών όπως προβλέπεται
Μετά τη διευκρινιστική παρέμβαση και την επικοινωνία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ο Ι.Σ.Α. ενημερώνει τα μέλη του ότι στα πλαίσια της μείωσης της τεράστιας γραφειοκρατίας που υπήρχε μέχρι τώρα καλούνται όλοι οι γιατροί να συμμορφωθούν στην πλήρη εφαρμογή των φορολογικών νόμων.
Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:
Για το θέμα των παρακρατηθέντων αλλά μη αποδοθέντων στις ΔΟΥ φόρων των γιατρών ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Γ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι θα πιέσει άμεσα τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου προκειμένου να γίνεται απ’ ευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και της ταυτότητας οφειλής του κάθε φορολογούμενου η απόδοση των φόρων αυτών.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ