Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ


        Στις  08/09/2012  στη  Θεσσαλονίκη  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  των  εκπροσώπων  των  ιδρυτικών  Σωματείων  της  Ομοσπονδίας  (Λάρισας,  Θεσσαλονίκης,  Κρήτης,  Πάτρας,  Ημαθίας  και  Ηπείρου).  Στη  συνάντηση  αυτή  συζητήθηκαν  τα  τεκταινόμενα  στο  χώρο  της  Υγείας  και  οι  μελλοντικές  παρεμβάσεις  μας  προς  την  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  της  παρεχόμενης  πρωτοβάθμιας  υγείας  στην  Ελλάδα.  Παρουσία  των  νομικών  εκπροσώπων  της  Ομοσπονδίας,  καταλήξαμε  στις  τελικές  προσθήκες  και  βελτιώσεις  στο  καταστατικό  και  ορίστηκε  η  Προσωρινή  Διοικούσα  με  την  εξής  σύνθεση:

             1)    Ιασωνίδου  Ελένη,  Πρόεδρος
             2)    Καλούδη  Ελισσάβετ,  Μέλος
             3)    Νίκας  Νικόλαος,  Μέλος

Άμεσες  προτεραιότητες  της  Προσωρινής  Διοικούσας  αποτελούν  η  επιτάχυνση  των  νομικών  διαδικασιών,  η  επίβλεψη  των  καταστατικών  αλλαγών  του  εκάστοτε  Σωματείου,  με  σκοπό  την  εναρμόνισή  τους  με  το  καταστατικό  της  Ομοσπονδίας  και  η  διενέργεια  εκλογών  για  την  ανάδειξη  του  Δ.Σ.  Ως  εκ  τούτου,  προκηρύσσονται  καταστατικές  Γενικές  Συνελεύσεις  σε  όλα  τα  Σωματεία  και  καλούνται  τα  μέλη  μας  να  συμμετάσχουν  ενεργά  και  να  στηρίξουν  έμπρακτα  τις  προσπάθειές  μας.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου