Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!!!
 

Στις 11 Μαΐου ψηφίζουμε, στηρίζουμε και αποφασίζουμε μαζί για:
1.      Αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής
·        Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Π.Ε.Δ.Υ., οι οποίες θα προβλέπουν αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας
·        Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων - νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό- στο Ε.Σ.Υ. (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία), με ταυτόχρονη αύξηση των μισθών ώστε να εναρμονιστούν προοδευτικά με τους μισθούς στην Ε.Ε.
·       Επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών που υπογράφηκε το 2009 με χαρακτήρα δεσμευτικό ως προς την εφαρμογή της για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας
·       Αναπροσαρμογή της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας και  αναγνώρισή της ως υπερωριακής εργασίας και ως συντάξιμου χρόνου
·       Άμεση υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και των ιδιωτικών κλινικών και άλλων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν ιατρούς, όπου θα εξασφαλίζεται η κατώτατη αμοιβή και η προστασία του εργαζόμενου ιατρού
·        Νομική κατοχύρωση της πιστοποίησης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους μη συμβεβλημένους. Ελεύθερη συνταγογράφηση και ελεύθερη επιλογή ιατρού ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.
·        Κατάργηση του πλαφόν στην συνταγογράφηση και αντικατάστασή του από συνταγογράφηση σύμφωνα με τεκμηριωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα
·        Συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία - Νομική κατοχύρωση της απόλυτης ευθύνης του ιατρού ως προς την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας του ασθενούς, χωρίς δικαίωμα αλλαγής από τον φαρμακοποιό
·        Ανακοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, των ιατρικών πράξεων και των ιατρικών επισκέψεων, ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Κατάργηση του clawbackκαι του rebate
·        Aναθεώρηση του αριθμού των εισακτέων στις Ιατρικές σχολές της χώρας και θεσμοθέτηση ετήσιου πλαφόν στις μετεγγραφές εξωτερικού, με ταυτόχρονη σύνδεση του αριθμού των εν δυνάμει ιατρών της χώρας με τον αριθμό των θέσεων των ειδικευομένων. Ενεργή συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων στις ανωτέρω αποφάσεις της πολιτείας.
2.      Περιφρούρηση της ιατρικής δεοντολογίας
·        Σαφές νομοθετικό πλαίσιο ως προς την άσκηση των ιατρικών ειδικοτήτων και του ιατρικού επαγγέλματος
·        Μεταβολή του νομικού πλαισίου της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων, ως προς την δυνατότητα περιφρούρησης και καταστολής φαινομένων αντιποίησης
·        Διακριτά πεδία άσκησης της ιατρικής στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Περιστολή καταχρηστικών πρακτικών και διττής δραστηριότητας
·        Δραστική αντιμετώπιση φαινομένων ιατρικής παραπληροφόρησης και παραπλάνησης του κοινού σε πρακτικές- εμπειρικές θεραπείες
3.      Εξορθολογισμό των οικονομικών μεγεθών του Συλλόγου
·        Μείωση της ετήσιας συνδρομής προς τον Ι.Σ.Θ. από 60 σε 50 ευρώ
·        Μείωση της ετήσιας συνδρομής προς τον Π.Ι.Σ. από 20 σε 10 ευρώ
·        Απαλλαγή των νέων συναδέλφων και των οικονομικά ασθενέστερων για 2 χρόνια από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής
·        Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιατρών, με στόχο εκτός των άλλων την χορήγηση χαμηλότοκων ή και άτοκων δανείων προς τους νέους συναδέλφους για την έναρξη του επαγγέλματός τους
·        Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ι.Σ.Θ.
4.      Ενίσχυση των υπηρεσιών του Συλλόγου
·        Οργάνωση της Νομικής Υπηρεσίας και ενίσχυση αυτής, ώστε να δύναται να συνδράμει στις δικαστικές διενέξεις των μελών
·        Οργάνωση Φοροτεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών για συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα ιατρικής φορολογίας
·        Αναμόρφωση των Διοικητικών Υπηρεσιών, με εφαρμογή διαδικτυακής αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων – Επέκταση δυνατότητας εξόφλησης των  οικονομικών υποχρεώσεων και μέσω e-banking άλλων τραπεζών
5.      Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Συλλόγου
·      Οργάνωση δράσεων που θα απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο και θα προάγουν τον ρόλο του ιατρικού λειτουργήματος σε αυτό (αιμοδοσίες, ενημερωτικές ημερίδες, δωρεές κ.α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου