Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ

Αγαπητοί φίλοι.
Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών του Δ΄ Τμήματός του (2522/2001 κ.ά.) έκρινε ότι τα πληθυσμιακά κριτήρια για την αδειοδότηση των Φαρμακείων είναι συμβατά με το Σύνταγμα και την επαγγελματική ελευθερία, αφού ο εν λόγω περιορισμός αποβλέπει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, προεχόντως δε της δημόσιας υγείας. Απορρίπτει έτσι με το ανωτέρω σκεπτικό δεκάδες αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν ασκηθεί από διάφορους αιτούντες που επιδίωκαν να λειτουργήσουν Φαρμακεία. Συγχρόνως έκανε πλήρως δεκτές τις παρεμβάσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αποδεχόμενο το σύνολο των ισχυρισμών μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου