Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΑ 1/10/2012

http://www.etaa.gr/files/DeltioTypouETAA_011012.pdf


Απαιτούμε:
1) Άμεσα και ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την λήψη
μέτρων για την ανακεφαλαιοποίηση του ΕΤΑΑ, το οποίο έχασε το μεγαλύτερο μέρος
του αποθεματικού του λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους χωρίς την
ευθύνη των διοικήσεων τους και παρά το γεγονός ότι τα αποθεματικά είχαν
δημιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων,
2) την εξαίρεση μας από τον ΕΟΠΥΥ, έως ότου αποφασίσουν οι
αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων, για την τύχη των Τομέων
Υγείας μετά την σύνταξη των απαραίτητων αναλογιστικών μελετών.
3) την δυνατότητα επιλογής του ασφαλισμένου όπως ισχύει σε όλους τους
υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου