Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΘ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ


Προς:  Πρόεδρο  ΔΣ  του  ΙΣ  Θεσσαλονίκης
            Κον  Αθανάσιο  Εξαδάκτυλο

                                                                                                                Θεσσαλονίκη,  26/06/2012

                Αξιότιμε  Πρόεδρε,
                Σύμφωνα  με 
·         τον  Κανονισμό  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.  2690/1999)
·         τον  Ν.  3852/2010, άρθρα  67  και  69  παρ. 2
·         την  υπουργική  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (19/03/2008)
Τα  Δ.Σ.  των  Ν.Π.Δ.Δ.  όπως  του  ΙΣΘ  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τον  κανονισμών  Δημοτικών  Συμβουλίων. Ως  εκ  τούτου,  αποτελεί  υποχρέωση  του  Προέδρου  να  παραδίδει  εισηγητική θέση – πρόταση επί  όλων  των  προς  συζήτηση  θεμάτων  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ., εφόσον  ζητηθεί.
Επειδή  επανειλημμένα  από  την  έναρξη  της  λειτουργίας  του  ΔΣ  του  ΙΣΘ  αιτούμεθα  το  αυτονόητο  και  ουδέποτε  κανένα  μέλος  του  ΔΣ  δεν  παρέλαβε  εισηγήσεις  επί  των  θεμάτων  ως  και  σήμερα,
 Παρακαλούμε  όπως  εφαρμόσετε  το  νόμο  ως  έχετε  υποχρέωση  και  οι  εισηγητικές  των  προς  συζήτηση  θεμάτων  να  είναι  στη  διάθεση  όλων  των  μελών  του  ΔΣ  τουλάχιστον  72  ώρες  πριν.  Σας  ευχαριστούμε  εκ των  προτέρων  για  τη  συνεργασία,
Το  μέλος  του  ΔΣ  του  ΙΣΘ

Ασημίνα  Τσιαούση
Για  το ΔΣ του Σωματείου Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Θεσσαλονίκης
Η  Πρόεδρος                                                                                         Η  Γραμματέας
                  Ιασωνίδου  Ελένη                                                                            Καλούδη  Ελισσάβετ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου