Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

ΝΕΟ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Γίδαρης Δήμος
Αντιπρόεδρος: Καλούδη Έλσα
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Ταμίας: Τζέτζη Όλγα
Μέλη: Μαυρίδης Παναγιώτης
            Κουσκουνέλου Γεωργία- Νικολέττα
            Ζευγαρίδου Έλενα
Αναπληρωματικά μέλη: Οπλοποιάδου Πόπη
                                          Γαβράς Χριστόφορος
                                          Στογιαννίδου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου