Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ.

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Μ. Τρίτη, 11-04-2017 και ώρα 18:40, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 12:00.

Ο Υπουργός Υγείας                                                                                         Ο Αν. Υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός                                                                                                  Παύλος Πολάκης

Για να δείτε το νομοσχέδιο και την διαβούλευση http://www.opengov.gr/yyka/?p=2050

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου