Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012


Σε συνέχεια της από 4/12/2012 ανακοίνωσης του Οργανισμού προς όλους τους παρόχους
υγείας για την αποτύπωση όλων των απαιτήσεων πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ,
συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
Στις περιπτώσεις που, έχουν πραγματοποιηθεί λανθασμένες οριστικοποιήσεις
υποβολών ή λανθασμένες εγγραφές γιατρών ή φαρμακοποιών ή λοιπών παρόχων υγείας,
είναι απαραίτητο να απευθύνεστε εγκαίρως στο email: edapy@eopyy.gov.gr αναφέροντας
απαραίτητα:
α) στοιχεία αποστολέα (Επωνυμία, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας & κινητό),
β) λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.
Τα μηνύματα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής και δίδονται οι
απαραίτητες οδηγίες στους χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμης αναγγελίας του προβλήματος θα δοθεί η δυνατότητα να
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή υπολοίπων από τους
ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους παρόχους υγείας.
Επισημαίνουμε ότι η Οριστικοποίηση πραγματοποιείται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΦΟΡΑ, μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των οφειλών και όλων των
επιμέρους Ασφαλιστικών Ταμείων.
Η εφαρμογή και το email θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι τις 23/12/2012. Από
24/12/2012 έως και 4/1/2013 θα διακοπεί ή λειτουργία τους για επεξεργασία των
δεδομένων και θα επαναλειτουργήσουν από 5/1/2013 με τελική καταληκτική ημερομηνία
τις 13/1/2013.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A5%2021-12-2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου